Projektexempel

Läsrörelse i familjerna – ett lyckat projekt!

Borgå stadsbibliotek inledde våren 2019 tillsammans med Lojo och Högfors bibliotek projektet Lukuliikettä perheisiin – Läsrörelse i familjerna. Projektets målsättning var att tillsammans med olika aktörer skapa verksamhetsmodeller som stöder…

På vandring genom författarnas stad

Nykarleby stad grundades redan 1620 och firade sina 400 år under 2020. Nykarleby stadsbibliotek uppmärksammade jubileumsåret genom att lyfta fram stadens författare. Tack vare medel från Regionförvaltningsverket i Västra och…