Biblioteken i Sjundeå och Ingå främjar demokratin

Sjundeå och Ingå bibliotek har tillsammans haft ett 16 månader långt delaktighetsprojekt, Deltagande och inflytande i västra Nyland. Projektet tar slut 31.12.2023, men vi har hittat flera koncept som biblioteken kommer kunna fortsätta med även efter det.

Utgångspunkten för projektet är Sitras handbok Hur görs biblioteken till forum för folkstyret? (https://www.sitra.fi/sv/publikationer/hur-gors-biblioteken-till-forum-for-folkstyret/). Målet är alltså att göra biblioteket till en naturlig mötesplats för kommuninvånare, tjänsteinnehavare och beslutsfattare. Förutom att det i sig stärker lokaldemokratin, påminner det också både invånare och beslutsfattare om bibliotekets andra tjänster och övriga demokratiarbete.

Med idéer från handboken och information från Sitras andra utredningar valde vi att ordna invånarkvällar, mjukisval, valdiskussioner, tematimmar, en läsutmaning och vi utvecklade konceptet bibbakaffe.

Dessutom gjorde vi en utvecklingsprocess för ungas delaktighet i kommunerna tillsammans med Kompetenscentret för ungas delaktighet och Stationens barn.

Invånarkvällar om påverkan

Vi ordnade invånarkvällar om delaktighet i båda kommunerna, där vi presenterade hur beslutsfattande i kommunen egentligen går till, och de olika sätt man kan påverka.

Efter invånarkvällen i Ingå kom en deltagare tillbaka följande dag och anmälde sig som frivillig till IT-stöd, efter diskussioner om att det är en tjänst som efterfrågas men biblioteket inte har resurser att erbjuda. En annan sade att det hade varit en jättebra kväll.   

Bild: Valentino Valkaj

Alla fick rösta i mjukisvalet

I våras ordnade vi mjukisval, där bibliotekspersonalens mjukisdjur blev kandidater i valet av bibliotekets mjukisråd. Tillsammans med personalen i respektive bibliotek jobbade vi fram kandidaternas valteman och valaffischer. Kandidaterna ställdes fram tillsammans med sina favoritböcker.

Båda biblioteken fungerar både som förhandsröstningsställen och vallokaler i vårens riksdagsval, så många kom till biblioteket för att rösta i mjukisvalet samtidigt som vuxna röstade i riksdagsvalet. Mjukisvalets valbås var dimensionerade efter de mindre väljarna.

Vi bjöd in förskolorna och lågstadiernas lägsta klasser för att komma och lära sig lite om val, vilka regler som finns och hur det går till när man röstar. Såklart fick alla också pröva på att rösta i mjukisvalet.

Resultatet annonserades på bibliotekens Facebook-sidor och på affischer i biblioteken. Mjukisrådets medlemmars valteman tas i beaktande till exempel när vi införskaffar barnböcker.

”Hjärtliga tack till Matilda för ett roligt valevenemang.
Man hinner rösta ännu imorgon, alla till biblioteket bums!”
Hälsar småfolket från Merituulen koulu

”Det här mjukisvalet var en verkligt bra idé, barnen och mamma gillade!
På hemvägen diskuterades det på bakbänken om varför just den egna kandidaten var den rätta. Och roligt att röstningstiden förlängdes till söndag!”

Öppen diskussion på bibbakaffen

Bibbakaffe har varit ett lyckat koncept. En gång i månaden bjuder vi in tjänsteinnehavare från en av kommunens avdelningar för att svara på invånarnas frågor. Till skillnad från de flesta andra invånartillfällen finns här inget förutbestämt tema, utan invånarna får fråga vad de vill om sådant som tjänsteinnehavarna jobbar med.

Både invånarna och tjänsteinnehavarna har uppskattat det här tillfället att få diskutera fritt och öppet om både det ena och det andra, och sådant som kanske inte kommit upp i andra sammanhang. Det är också många deltagare som inte brukar delta i kommunens andra evenemang som varit med på våra bibbakaffen.  

Respons på Facebook om Sjundeås tekniska sektors bibbakaffe:

”Tack Sjundeå kommun för gårdagens bibbakaffe! Verkligen fint att man ordnar sådana här lågtröskelevenemang där man kan möta kommunens tjänsteinnehavare, fråga och diskutera.”

Temadag och tematimmar

I Ingå ordnade vi temadagen Titta, vi påverkar! Femte- och sjätteklassister fick bland annat plantera körsbärsträd, planera sitt drömingå tillsammans med planläggningschefen och göra upp en skuggbudget åt kommunen. Temadagen var omtyckt, och förhoppningsvis kommer biblioteket att kunna ordna dem årligen i framtiden.

I Sjundeå har vi ordnat tematimmar för årskurserna 5 och 6 med några av temadagens uppgifter. Även kommundirektören, förvaltningschefen och kommunfullmäktiges ordförande har deltagit.

Bild: Matilda Almar

Vad händer nu?

Projektet är inne på slutrakan, men många av koncepten lever vidare på biblioteken. I januari får de yngre invånarna rösta fram bibliotekens mjukispresidenter. Ännu i december kommer vi göra upp tidtabellerna för vårens bibbakaffen. Tematimmarnas material blir kvar på biblioteken, och lärarna och biblioteken kan utnyttja dem även i framtiden.

Text:

Matilda Almar

Projektarbetare

Sjundeå och Ingå kommunbibliotek

Citaten i texten har översatts från finska av Matilda Almar.