Uppsökande ungdomsarbete

Ansökningstiden börjar 7.11.2023 och går ut 15.12.2023 kl. 16.15.

Ungdomsväsendet inom regionförvaltningsverket har som uppdrag att främja uppsökande verksamhet inom ungdomsarbete och utvidga denna verksamhet på området, arrangera rådgivning och utbildning samt delta i uppföljningen.

Det uppsökande ungdomsarbetet är ett specifikt ungdomsarbete vars syfte är att vara närvarande bland ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt. Inom det uppsökande ungdomsarbetet söker man tillsammans med unga lösningar på svårigheter och frågor som den unga har och hjälper den unga att nå de tjänster han eller hon behöver.

Det uppsökande arbetets primära funktion är att hjälpa unga personer under 29 år som inte studerar eller befinner sig på arbetsmarknaden eller som behöver stöd att få tillgång till de tjänster dessa behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för det uppsökande arbetet. Målet med bidraget är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktighet och tillhörighet bland ungdomar. Bidrag enligt prövning kan beviljas för anställning av uppsökande ungdomsarbetare.

Kontakt