Utvecklingsunderstöd för Skolan i rörelse och Move! inom ramen för programmet Mer motion i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser utvecklingsunderstöd för Skolan i rörelse och Move! inom ramen för regeringsprogrammets program Mer motion i Finland för läsåret 2024–2025. Understöden söks hos regionförvaltningsverken. Huvudsyftet med understödet är att stödja stärkandet och etableringen av en motionsinriktad verksamhetskultur i grundskolorna samt utvecklingen av Move!-processen och motionsrådgivningen för barn och unga i grundskoleåldern.

Understöd kan beviljas till kommuner och privata utbildningsanordnare. 

Understöd kan dock inte beviljas exempelvisdirekt till enskilda skolor i en kommun (sökanden ska vara en kommun).

Ansökningstiden börjar 3.4.2024.
Ansökningstiden går ut 8.5.2024 kl. 16.15.