Projektunderstöd för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter

Understödet är avsett för att inleda och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.

Understöd kan sökas av kommuner och sådana sammanslutningar med rättsförmåga som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs inom kommunens område eller om genomförande av det projekt som understöds.

Ansökningstiden börjar den 15 april och slutar den 20 maj 2024 kl. 16.15

För understöden har reserverats sammanlagt högst 5,5 miljoner euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av juni. De sökande underrättas skriftligen om besluten.