Aktuellt

Nästan en miljon euro till programmet Studier i rörelse

Regionsförvaltningsverken har beviljat ett nationellt statsunderstöd på 997 700 euro för att stödja den motionsinriktade verksamheten på andra stadiet. Understöd beviljades 59 utbildningsanordnare som erbjuder gymnasie- och yrkesutbildning. Utvecklingsunderstöden hjälper…