Kontakt

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn. 0295 018 762, susanne.ahlroth@avi.fi

 • RFV i Södra Finland:

Kristiina Kontiainen, tfn. 0295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi

Marko Ojala, tfn. 0295 016 175, marko.ojala@avi.fi

Raija Valtonen, tfn. 0295 016 567, raija.valtonen@avi.fi

 • RFV i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn. 0295 016 585, virpi.launonen@avi.fi
 
 • RFV i Lappland:

Satu Ihanamäki, tfn. 0295 017 395, satu.ihanamaki@avi.fi

Mika Mustikkamäki, tfn. 0295 018 843, mika.mustikkamaki@avi.fi

Jonna Toukonen, tfn. 0295 018 222, jonna.toukonen@avi.fi

 • RFV i Norra Finland:

Merja Kummala-Mustonen, tfn. 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Mari Puhakka, tfn. 0295 016 560, mari.puhakka@avi.fi
Marko Ojala, tfn. 0295 016 175, marko.ojala@avi.fi
Jukka Moilanen, tfn. 0295 016 686, jukka.moilanen@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Henri Alho, tfn. 0295 016 517, henri.alho@avi.fi
Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515, pirjo.rimpilainen@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Lappland

Kai-Matti Joona, tfn. 0295 017 396, kai-matti.joona@avi.fi
Susanna Lammassaari, tfn. 0295 017 383, susanna.lammassaari@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Lea Karjomaa, tfn. 0295 018 077, lea.karjomaa@avi.fi
Elli-Noora Rinne, tfn. 0295 018 085, elli-noora.rinne@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Emilia Piitulainen, tfn. 0295 018 848, emilia.piitulainen@avi.fi
Elsa Mantere, tfn. 0295 018 813, elsa.mantere@avi.fi

  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Ulla Silventoinen, tfn. 0295 017 663, ulla.silventoinen@avi.fi
Tapio Taskinen tfn. 0295 017 589, tapio.taskinen@avi.fi