Kontakt

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn. 0295 018 762, susanne.ahlroth@avi.fi

RFV i Södra Finland:

Kristiina Kontiainen, tfn. 0295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi

Satu Ihanamäki, tfn. 0295 017 395, satu.ihanamaki@avi.fi

Raija Valtonen, tfn. 0295 016 567, raija.valtonen@avi.fi

RFV i Östra Finland:

Eeva Hiltunen, tfn. 0295 016 513, eeva.hiltunen@avi.fi

Virpi Launonen, tfn. 0295 016 585, virpi.launonen@avi.fi

RFV i Lappland:

Vesa Sarajärvi, tfn. 0295 017 066, vesa.sarajarvi@avi.fi

RFV i Sydvästra Finland:

Päivi Almgren, tfn. 0295 018 300, paivi.almgren@avi.fi

Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302, anu.ojaranta@avi.fi

RFV i Västra och Inre Finland:

Mika Mustikkamäki, tfn. 0295 018 843, mika.mustikkamaki@avi.fi

Anneli Ketonen, tfn. 0295 018 818, anneli.ketonen@avi.fi

RFV i Norra Finland:

Merja Kummala-Mustonen, tfn. 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi