Kontakt

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:
Susanne Ahlroth, tfn. 0295 018 762, susanne.ahlroth@avi.fi

 • RFV i Södra Finland:
 • Kristiina Kontiainen, tfn. 0295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi
  Satu Ihanamäki, tfn. 0295 017 395, satu.ihanamaki@avi.fi
  Raija Valtonen, tfn. 0295 016 567, raija.valtonen@avi.fi
 • RFV i Östra Finland:
 • Eeva Hiltunen, tfn. 0295 016 513, eeva.hiltunen@avi.fi
  Virpi Launonen, tfn. 0295 016 585, virpi.launonen@avi.fi
 • RFV i Lappland:
 • Vesa Sarajärvi, tfn. 0295 017 066, vesa.sarajarvi@avi.fi
 • RFV i Sydvästra Finland:
  Päivi Almgren, tfn. 0295 018 300, paivi.almgren@avi.fi
  Anu Ojaranta, tfn. 0295 018 302, anu.ojaranta@avi.fi
 • RFV i Västra och Inre Finland:
 • Mika Mustikkamäki, tfn. 0295 018 843, mika.mustikkamaki@avi.fi
  Anneli Ketonen, tfn. 0295 018 818, anneli.ketonen@avi.fi
 • RFV i Norra Finland:
 • Merja Kummala-Mustonen, tfn. 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi
   • Regionförvaltningsverket i Södra Finland

  Kristian Åbacka, tfn. 0295 016 537, kristian.abacka@avi.fi
  Mari Puhakka, tfn. 0295 016 560, mari.puhakka@avi.fi
  Kristiina Kontiainen, tfn. 0295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi
  Jukka Moilanen, tfn. 0295 016 686, jukka.moilanen@avi.fi

   • Regionförvaltningsverket i Östra Finland

  Henri Alho, tfn. 0295 016 517, henri.alho@avi.fi
  Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515, pirjo.rimpilainen@avi.fi

   • Regionförvaltningsverket i Lappland

  Kai-Matti Joona, tfn. 0295 017 396, kai-matti.joona@avi.fi
  Susanna Lammassaari, tfn. 0295 017 383, susanna.lammassaari@avi.fi

   • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

  Lea Karjomaa, tfn. 0295 018 077, lea.karjomaa@avi.fi
  Elli-Noora Rinne, tfn. 0295 018 085, elli-noora.rinne@avi.fi

   • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

  Emilia Piitulainen, tfn. 0295 018 848, emilia.piitulainen@avi.fi
  Elsa Mantere, tfn. 0295 018 813, elsa.mantere@avi.fi

   • Regionförvaltningsverket i Norra Finland

  Ulla Silventoinen, tfn. 0295 017 663, ulla.silventoinen@avi.fi
  Tapio Taskinen tfn. 0295 017 589, tapio.taskinen@avi.fi