Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Ansökningstiden börjar 24.1.2023 och går ut 28.2.2023 kl. 16.15.

Understödet ska stöda hobbyverksamhet i samband med skoldagen i enlighet med Finlandsmodellen.

Syftet är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, samordning av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt samt samarbete mellan skolan och fritidsaktörerna.  Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1-9. Syftet är att etablera Finlandsmodellen som ett permanent arbetssätt i kommunerna.

Kontakt