Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Ansökningstiden inleds 3.11.2020 och går ut 2.12.2020 kl. 16.15.

Med understödet stöds Finlandsmodellens hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Detta är en pilotansökan.  På våren inleds en ny ansökningsomgång där det kan sökas om understöd till aktiviteter för läsåret 2021-2022.

Syftet är att erbjuda varje barn och ungdom en angenäm och avgiftsfri hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. I Finlandsmodellen kombineras hörandet av barn och ungdomar om deras önskemål om fritidsaktiviteter, koordineringen av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.   Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1. – 9. samt i tilläggsundervisningen.  Syftet är att etablera Finlandsmodellen som permanent verksamhetsform i kommunerna.

Undervisnings- och kulturministeriet använder högst 9,5 miljoner euro för understöden.