E-tjänsten

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi. I utlysningen till varje understöd finns en länk till e-tjänsten. En elektronisk ansökan är snabb och säker, du kan lämna in kompletteringar, ta emot beslut, utarbeta en ändringsansökan och sköta redovisningen smidigt. Samtliga ansökningsskeden och deras handlingar hittas på samma plats i e-tjänsten.

 

Ansökan om understöd i e-tjänsten

Att besvara en kompletteringsbegäran i e-tjänsten

Redigering av en sparad ansökan

Att lägga till en ny hanterare i e-tjänsten

Startanmälan om statsunderstödd hobbyverksamhet för barn och unga

Att göra en ändringsansökan i e-tjänsten

Att göra en slutredovisning i e-tjänsten

Att komplettera slutredovisningen i e-tjänsten