Rapportering

Efter att projektet eller verksamheten har upphört ska understödstagaren redovisa för hur understödet användes. Redovisningen ska lämnas till regionförvaltningsverket genom e-tjänsten inom den utsatta tiden som anges i understödsbeslutet.