Ansökning för investeringsstöd för anläggningsprojekt för byggande av idrottsanläggningar

Hos regionförvaltningsverken kan man söka engångsstödet för anläggningsprojekt för byggande av idrottsanläggningar avsedda för rekreation i naturen. Ansökningstiden för understöden är 1.2–4.3.2022.

De objekt som understöds tjänar en mångsidig, motionsinriktad användning av naturen för rekreation. Det totala anslaget som har reserverats för understöd uppgår till 2 miljoner euro.

De projekt som understöds ska främja en motionsinriktad användning av naturen för rekreation. Vid allokeringen av understöd beaktas hur det understödda projektet främjar möjligheterna för motion i den närbelägna naturen och naturens tillgänglighet. De projekt som understöds ska även främja hållbar utveckling samt stödja Finlands kolneutralitetsmål.

Kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för projekt hos regionförvaltningsverket inom sitt område. De beräknade kostnaderna för understödda objekt kan uppgå till högst 700 000 euro (moms 0 %).

Målet är att regionförvaltningsverken ska fatta besluten om understöd före utgången av maj 2022.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Marjo Forsman-Mäkelä, tfn 0295 016 556

överinspektör Sixten Wackström, tfn 0295 016 565

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

överinspektör Matti Ruuska, tfn 0295 016 521

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

överinspektör Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland

överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi