Motionsinriktad livsstil

Ansökningstiden börjar 26.10.2020-
Ansökningstiden går ut 30.11 2020.

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2019 för motionsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.
Utvecklingsbidragen för en motionsinriktad livsstil beviljas lokala motions- och idrottsprojekt som ska främja hälsan och välbefinnandet hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil i vardagen. Främsta syftet är att öka människors idrotts- och motionsutövning under hela livet och särskilt bland de personer som rör på sig litet.

Projekten kan rikta sig mot enskilda målgrupper, såsom barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, äldre personer och specialgrupper eller genom att kombinera olika ålders- och målgrupper, såsom motion i naturen eller familjemotion. Denna ansökan innefattar dock inte införande av mer motion under skoldagen eler studier.

Gällande åldersgruppen barn och ungdomar ligger fokus speciellt på att göra den småbarnspedagogiska verksamhetskulturen mer motionsinriktad, vilket hänför sig till förverkligandet av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren (UKM 2016) och programmet Glädje i rörelse.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.   Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Information om utvecklingsbidrag på Undervisnings- och kulturministeriets sidor

Kontakt