2. Var informeras det om understöden?

Information om regionförvaltningsverkets öppna utlysningar av understöd publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats aviavustukset.fi.

I utlysningen av varje understöd uppges understödets målgrupp, meningen och målet med understödet, ansöknings- och handläggningstiderna samt kriterierna för att beviljas understöd. I utlysningen berättas dessutom hur man ansöker om understödet och vilka villkor som gäller för understödsanvändningen.

Samlad information om understöden inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde hittas på ministeriets webbplats: https://okm.fi/sv/understod. Uppgifterna om understöden kan sökas enligt ämnesområde eller namn på ministeriets webbsidor. Understöd som kan sökas just nu är markerade ”Sök nu”. På webbplatsen publiceras en lista med förhandsuppgifter om understöden och riktgivande ansökningstider. Listan uppdateras två gånger om året. Ansökningstiderna i listan är preliminära och avsedda att vara ett stöd för planeringen. Ansökningstiden och övriga detaljer kring ansökan ska alltid kontrolleras i utlysningen.