Läsrörelse i familjerna – ett lyckat projekt!

Borgå stadsbibliotek inledde våren 2019 tillsammans med Lojo och Högfors bibliotek projektet Lukuliikettä perheisiin – Läsrörelse i familjerna.

Projektets målsättning var att tillsammans med olika aktörer skapa verksamhetsmodeller som stöder läsning och användning av biblioteket i småbarnsfamiljer. Vi ville också utveckla bibliotekets samarbete med kommunens olika sektorer och med tredje sektorn.  Dessutom ville vi samla information om var barnfamiljer rör sig (både fysiskt och på nätet) och om hurdana evenemang för barnfamiljer det ordnas i kommunerna. Det var också viktigt att göra barnen själva delaktiga och höra deras åsikter.

Projektets arbetsgrupp samlades första gången i maj 2019. Vi beslöt då att anställa en projektarbetare, vars uppgift skulle vara att kartlägga nuläget och efter det planera och förverkliga olika verksamheter och åtgärder. Hen skulle också granska hur man bäst kunde nå de barnfamiljer som inte besöker biblioteket.

Halla Kantola var projektanställd 2.9.2019-29.2.2020. Efter det har arbetsgruppen fortsatt hennes arbete.

I de tre kommunerna deltog lite olika samarbetsparter i projektet. I alla kommuner samarbetade vi aktivt med småbarnspedagogiken och rådgivningarna. Andra samarbetsparter var t.ex. familjetjänster, talterapeuter, evenemangsarrangörer, församlingarna och MLL. Vi knöt nya kontakter och förstärkte redan etablerade samarbeten.

Projektarbetaren Halla inledde sitt arbete med stor iver och entusiasm. Hon besökte de tre kommunerna och knöt kontakter till olika aktörer. Samtidigt träffade hon daghemspersonal och föräldrar och kartlade hur bra föräldrarna kände till bibliotekets tjänster och läsningens betydelse.

Tips för föreldrarna

Den första lite större sak vi genomförde var Läsnalle-konceptet i flera daghem i alla tre kommuner. En bok, en maskot (Läsnalle) och en läsdagbok cirkulerade i familjerna i en dagisgrupp. Familjen läste boken, antecknade sina erfarenheter i läsdagboken och skickade allting vidare till nästa familj.  Då alla familjer haft besök av Läsnalle och böckerna, läste hela gruppen ännu tillsammans boken i daghemmet. Tanken var att uppmuntra familjerna till läsning och till att diskutera det lästa. Läsnalle fick väldigt bra respons och några daghem beslöt att fortsätta med konceptet också efter projektets slut.

Vi ordnade också sagostunder och pop-up-bibliotek på familjecaféer, i familjecenter, på olika evenemang och i köpcenter. Pop-up-biblioteken togs väl emot på de flesta ställen, men i köpcenter hade väldigt få tid att stanna upp vid bibban!

Våren 2020 stängdes en stor del av samhället. Det var inte längre möjligt att fortsätta projektet på samma sätt som före pandemin. Däremot kunde vi börja planera broschyrer för familjer med baby och för familjer med 2-åringar. Broschyrerna blev färdiga hösten 2020 och skickades till daghem och rådgivningar. Responsen var enbart positiv!

Sen gällde det att hitta på nya sätt att jobba med Läsrörelse i familjerna. Under våren 2021 ordnade vi en sagostafett för dagisgrupper, där en av arbetsgruppens medlemmar, Anne Suvanto, skrev en inledning till sagan En speciell låda. Därefter cirkulerade sagan i dagisgrupper i alla de tre kommunerna (den svenska versionen endast i Borgå och Lojo). Varje grupp fortsatte sagan en bit och så åkte berättelsen vidare till följande grupp. En del grupper gjorde också illustrationer till sagan. Stafetten koordinerades av Lena Pelkonen, som anställdes av projektet för några dagar. Sagan blev en fantastisk berättelse om fyra vänner som hittar en mystisk låda! Vi lät trycka sagan till en liten bok så varje barn som deltagit fick ett eget exemplar. Kanske vi sådde fröet till något framtida författarskap?

I april ordnade vi en föräldrakväll om läsning och barnlitteratur för föräldrar. Under träffen lästes också sagostafettsagan högt för deltagarna. Lena Sågfors talade om läsning och barnlitteratur på svenska,
Juli-Anna Aerila på finska. Båda träffarna hölls på distans.

På hösten 2021 arrangerade vi ännu ett svenskt och ett finskt webbinarium, där vi berättade om projektet för bibliotekspersonal och personal inom småbarnspedagogik.

Vi har pga pandemin anhållit om och beviljats tilläggstid för Läsrörelseprojektet. Vi kommer ännu att under hösten 2022 att skapa tre kortfilmer om bibliotek för små barn. Manus finns redan, så nu är det bara för skådisen och kameramannen att köra igång! Filmerna kommer att vara ordlösa, så att alla barn kan hänga med. Vi ser fram emot premiären. 😊

Text:

Catharina Latvala

serviceförman, Borgå stadsbibliotek

Bilder ur projektbroschyr. Kaisa Kallio (Lojo stadsbibliotek) har gjort illustrationer och layout till projektbroschyren.