Statsunderstöd

för ungdoms-, biblioteks- och idrottsprojekt

Regionförvaltningsverken beviljar över 50 miljoner euro per år i statliga bidrag för olika projekt och aktiviteter inom ungdomars hobbyverksamhet och välbefinnande, utveckling av bibliotek och främjande av fysisk aktivitet. På den här webbplatsen kan du bekanta dig med ansökningsprocessen och bidrag som redan beviljats och hur effektiva de är.

Aktuellt

Understödvisualisering