På vandring genom författarnas stad

Nykarleby stad grundades redan 1620 och firade sina 400 år under 2020. Nykarleby stadsbibliotek uppmärksammade jubileumsåret genom att lyfta fram stadens författare. Tack vare medel från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kunde Författarstigen förverkligas.


Nykarleby kallas i folkmun ”Författarnas stad”, och det är inte utan orsak. Sett till antalet invånare är förekomsten av författare som vuxit upp eller bor i Nykarleby ovanligt hög. Då projektet inleddes och vi stod i beråd att välja medverkande så var det följaktligen inget problem att hitta författare. Från början hade vi planerat att ta med 10 författare i projektet, men vi landade slutligen på 20 då det fanns så många som vi gärna ville ha med.
Idén till författarstigen fick vi på biblioteket från stadens museiamanuens Laura Holm som noterat att Jakobstad erbjöd en litterär vandring. Laura föreslog att biblioteket i något skede kunde ordna med något liknande i Nykarleby. Inför jubileumsåret tog vi fasta på den idén.
Då projektet planerades i slutet av 2019 kände vi förstås inte till den pandemi som var i antågande. Det föll sig ändå så att Författarstigen kom att passa perfekt som kulturellt program under sommaren 2020. Den finns tillgänglig utomhus dygnet runt och förutsätter inte någon nära kontakt med andra.
Som kuriosa kan nämnas att vi fick besked från RFV dagen efter att vi stängt biblioteken på grund av pandemin. Bibliotekspersonalen tog en promenad för att ventilera den nya situationen då det plingade till i mailen och vi fick bekräftat att ansökan beviljats. I och med det fick vi ett nytt projekt att ta itu med, just då det som mest behövdes.


Ett litterärt pussel


Vi beslöt att de medverkande i Författarstigen skulle ha publicerat minst två litterära verk samt vara uppvuxen i eller numera bosatt i kommunen. För att kunna knyta ihop texter med en fysisk stig skulle författaren också ha skrivit en text där en konkret plats i Nykarleby centrum nämns. Tack vare dessa platser fick vi snart ihop en 5 kilometer lång rutt genom staden med 20 litterära platser.
Vid platserna finns skyltar med kort info om Författarstigen, fakta om den aktuella författaren och den utvalda boken samt en kort text om själva platsen, som i de flesta fall är en sevärdhet i sig. På skyltarna finns även en QR-kod via vilken man kan lyssna till författaren som läser upp det valda textstycket, vars handling utspelar sig på den plats där man befinner sig. På så vis kan man ta del av Författarstigen även om man av en slump träffar på en skylt.


Hela projektet finns samlat i Författarstigens 40-sidiga texthäfte. Varje författare har ett eget uppslag med fakta, foto, QR-kod och det valda textstycket. I häftet finns även kartan över Författarstigen samt information om biblioteken i Nykarleby. På detta vis finns allting samlat i häftet, så att man kan ta del av Författarstigen även om man inte fysiskt besöker den. Samma information finns även på Författarstigens hemsida.


Positiva författare


Alla författare kontaktades personligen och samtliga var positivt inställda till medverkan. Vi valde att så långt som möjligt ordna så att författarna själva läste upp sina texter, så att man kan lyssna till författarens egen röst. Det är ett beslut vi är glada över, eftersom det ger en starkare och mer personlig upplevelse. Fjorton författare läser själva sina texter. I de fall författaren var avliden eller av andra skäl inte kunde läsa upp sin text anlitades Juthbacka Teaterförenings skådespelare som uppläsare. Joel Rundts dikter lästes upp av sonsonen Dennis Rundt, båda medverkar i Författarstigen.
För att få en visuellt snygg helhet beslöt vi att illustrera de olika platserna med tecknade bilder. Grafiker Olya Tsikanchouk anlitades för uppdraget vilket resulterade i en inspirerande, färggrann och lite lekfull helhet som passar bra i Nykarleby. Illustrationerna finns i häftet, på skyltarna och på hemsidan.


Eftersom de utvalda verken i 17 fall endast utgivits på svenska, fanns inte underlag för en finsk version av Författarstigen. Vi sammanställde dock en enklare version av Författarstigens häfte, Kirjailijan polku, i vilken Topelius, Erlandsson och Sandström medverkar.

De vackra miljöerna i Nykarleby fungerar som en perfekt inramning för en litterär upplevelse i form av Författarstigen. Lars Huldéns dikter kan man lyssna till längs den så kallade kärleksstigen.


Meningsfullt projekt


Författarstigen har varit välbesökt, och ännu lever den vidare. Under de 18 månader som Författarstigen funnits tillgänglig har ljudfilerna spelats totalt 2040 gånger. Det finns dock stora skillnader i antalet spelningar författarna emellan beroende på hur de geografiskt placerats. Nils Erik Forsgård, vars skylt står intill den populära gångbron över till en ö intill den nya Ljusparken, ligger i topp med 268 spelningar, medan de författare vars skyltar ligger mer vid sidan om har besökts betydligt färre gånger.


Författarhäftet har vi sålt på biblioteken och vid Kuddnäs museum till självkostnadspris (2 euro). Detta för att undvika att kunder av slentrian plockar med sig av det tjocka häftet. Häftet har sålt i över 300 exemplar.


Förutom RFV har Svenska folkskolans vänner och Nykarleby stad bidragit till projektets förverkligande. Med i arbetsgruppen för Författarstigen fanns från biblioteket Anne-Lie Haglund, Catrin Wiik och Johanna Häggblom. Som projektledare verkade Monica Sandström.


Till vår glädje har Författarstigen i Nykarleby rönt en del intresse i pressen i och med artiklar i bland andra Österbottens Tidning, Kuriren, Bibban och SVF-magasinet. Vi har även presenterat Författarstigen på Långfika arrangerat av ÅKE pampas, ett erfarenhetsutbyte mellan Västerbotten och Österbotten.


Det har känts mycket meningsfullt att samla 20 av de mest framstående författarna i Nykarleby i ett verk som Författarstigen. Vi lyfter fram såväl författarna som skrivglädjen, men också vår vackra stad med alla dess historiska miljöer. Det är också väldigt roligt att notera att framväxten av nya författare i Nykarleby är god, vi kan med andra ord snart börja planera för Författarstigen 2.0.


Författarstigen i Nykarleby är alltjämt tillgänglig för besök, året runt under dygnets alla timmar.
Välkommen till Nykarleby!

Text och foto:
Monica Sandström
Projektledare för Författarstigen i Nykarleby

Författarstigens presentationsfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=dKhR7nvV34E

Medverkande författare:


Thomas Brunell
Eva-Stina Byggmästar
Ragnar Rudolf Eklund
Karin Erlandsson
Nils Erik Forsgård
Lars Huldén
Malin Klingenberg
Kurt Levlin
Gurli Lindén
Mikael Lybeck
Ulrika Nielsen
Dennis Rundt
Joel Rundt
Anna-Lisa Sahlström
Peter Sandström
Christel Sundqvist
Zacharias Topelius
Anita Wikman
Gösta Ågren
Robert Åsbacka

Bildtext till huvudbilden: Författarstigen i Nykarleby invigdes 1.7 2020 och är fortsättningsvis tillgänglig. Fr.v. Monica Sandström, Anne-Lie Haglund, Catrin Wiik, Olya Tsikanchouk och Johanna Häggblom.