Läsmiljöer ramar in och inspirerar i Kronoby

I Kronobys bibliotek ville vi skapa förutsättningar för upplevelseläsning för barn och unga. Vi ville ge vårt bibliotekspedagogiska program en inspirerande inramning. Detta ville vi uppnå genom att skapa läsmiljöer där vi kan hålla program för olika skolklasser och barngrupper. Vi utgår allra mest från lustläsning inom vår bibliotekspedagogik, och vi vill visa att berättelser kan vara mycket meningsfulla och fungera som en igångsättare eller språngbräda för att utveckla en idé eller tanke vidare. Regionförvaltningsverket valde att stöda oss i detta och idag har vi mobila läsmiljöer som fungerar på alla våra enheter.

Offertrundan gick till en helhetsplanering för miljöerna. Vi kontaktade ingenjörsbyråer, snickare, inredare och scenografer. Det visade sig att scenografen Pia Enroth förstod precis vad vi var ute efter och kunde dessutom genomföra det till ett rimligt pris.

Läsmiljöerna har fyra olika teman: magisk sagomiljö, djungelmiljö, deckarmiljö, spök- och skräckmiljö. De är delvist mobila, så att vi kan flytta dem mellan våra tre biblioteksenheter inom kommunen. På enheterna har vi tre uppsättningar stommar som kan stuvas undan fiffigt på respektive bibliotek, men stommarna behöver då inte flyttas mellan enheterna. Rekvisitan vi använder inom respektive tema finns i en upplaga och kan relativt enkelt transporteras i en vanlig personbil.

Uppbyggd blir varje läsmiljö ungefär 3×4 meter stor. Klassen/gruppen  sitter på golvet på mattor/kuddar inom varje miljö för till exempel bokprat.

Dagen efter miljöerna levererades hade vi inbokat de första barngrupperna. Vi kom snabbt igång med att flytta rekvisitan mellan enheterna och hittade nya förrådsgömmor att förvara miljöerna i när de inte är i användning. Vi såg genast ett mycket positivt resultat bland barnen. Inramningen har betydelse och bokpraten ger större effekt när omgivningen är inspirerande.

Text och foto:

Lena Sågfors

Bibliotekspedagog

Kronoby kommunbibliotek

Bild: Vår djungelmiljö med läslejon skapade av Terese Bast.