Utbetalning av understöd

Understödet betalas vanligen ut i en rat med statsunderstödsbeslutet. I vissa understödsformer betalas understödet ut på basis av startanmälan eller begäran om utbetalning.

Understödet betalas till det bankkonto som sökanden har angett i ansökan.