Specialunderstöd för verkstäder för unga i coronavirusläget

Understöd kan sökas av sådana anordnare av verkstäder som före 31 december 2019 godkänts som berättigade till statsunderstöd.

Understöd kan sökas för extra kostnader och underskott i ekonomin som coronavirusepidemin orsakat för verkstäder för unga under mars- maj 2020. 

Understödet kan användas för att betala 100 procent av de totala kostnaderna.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och slutar den 22 maj 2020 kl. 16.15.

Högst 1 500 000 euro utdelas i understöd. Utdelningen är beroende av att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast den 12 juni 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Utlysning av understöd (pdf)