Keski-Suomen nuorisotyöverkoston tavoitteet.: perusnuorisotyön vahvistaminen, nuorille samanlaisia mahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta, nuorisotyön arvostuksen nostaminen kuntarakenteessa,

Nuorisotyön koordinointia ja verkoston kehittämistyötä Keski-Suomessa

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke käynnistyi maaliskuussa 2019. Työ sai alkunsa Jyväskylässä järjestetystä Murros -seminaarista loppuvuodesta 2018. Seminaaria olivat järjestämässä yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut sekä Nuorisotutkimusseura. Seminaarissa nousi…