Kirjastotoiminnan kehittäminen

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. 

Kirjastojen avustusten hakuaika vuodelle 2024 on 26.10.− 30.11.2023 klo 16.15.

Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän kaikenikäisten hyvinvointia, osallisuutta ja lukutaitoa.

Kunnat ja kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta seuraaviin kokonaisuuksiin:

Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys 

Lukemisen edistäminen

Jatkuva oppiminen

Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, demokratia ja sananvapaus 

 

Lisätietoja hausta hakuohjeessa.

 

Yhteystiedot