Kirjastotoiminnan kehittäminen

Hakuaika: 26.10.–30.11.2022 klo 16.15
 

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintatapojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 

Avustus on tarkoitettu yleisille kirjastoille.

Mitä avustuksella tavoitellaan?

Avustuksen tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja kaventaa eri väestöryhmien eroja mahdollisuuksissa osallistua kulttuuriin kirjastolain ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisesti. Avustettavalla hankkeella toteutetaan lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2030 sekä hallitusohjelman kulttuuriin osallistumisen ja osallisuuden tavoitteita.

Hankkeiden toivotaan tuottavan menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla kirjastopalvelut edistävät asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta sekä hyvää ja merkityksellistä elämää. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.

Monipuoliset lukutaidot ovat tärkeä avain jatkuvaan oppimiseen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Avoin luotettava tieto ja lähdekriittisyys luovat edellytyksiä toimia yhdenvertaisena kansalaisena digitaalisessakin yhteiskunnassa. Kirjastot edistävät myös osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kirjastopalvelut tukevat tutkivaa, luovaa, vastuullista ja kansainvälistä elämänasennetta.

Kirjastojen muunneltavat, monipuoliset ja yhteiskäyttöiset tilat lisäävät yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja osallisuutta. Erilaisille asuinalueille tarvitaan julkisten palvelujen ja toimintojen turvaamiseksi monipuolisia yhteistyömalleja, joissa kirjastot ovat keskeisiä toimijoita. 

Kirjastot palvelevat asiakkaitaan sekä fyysisessä tilassa että verkossa. Kirjastojen tulee kehittää perinteisiä palvelujaan ja toimintojaan kaikenikäisille myös digi- ja etäyhteyksin käytettäviksi.

Yhteystiedot