Usein Kysytyt Kysymykset

Olemme koonneet tälle sivuille usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen avustusten hakemiseen ja käyttöön. 

Jos olette aloittamassa hakuprosessia ja kysymys koskee jotain tiettyä avustusmuotoa, löytää tiedot parhaiten tältä sivustolta. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oman alueenne aluehallintoviraston virkamieheen, joiden yhteystiedot löytää täältä.

Mikäli kysymys koskee jo myönnettyä avustusta, eikä tältä sivustolta ole löytynyt kysymykseen vastausta, olkaa yhteydessä avustuksen myöntäneeseen virkamieheen. Hänen nimensä ja yhteystietonsa löytyvät avustuspäätöksestä.

Ohje on toimittaa ajantasainen PRH:n yhdistysrekisteriote. Jos rekisteriote on vanhempi kuin 6 kk, voidaan muuttumaton nimenkirjoitusoikeus varmistaa virallisella pöytäkirjan otteella vuosikokouspöytäkirjasta, jossa nimenkirjoittajat on vahvistettu jatkamaan.

Viimeinen vahvistettu tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

Avustuspäätöksessä ja sen liitteissä määriteltyihin hyväksyttäviin kustannuksiin.

Avustus voi kattaa vain tietyn prosenttiosuuden hankkeen kokonaiskustannuksista (määritellään hakuohjeessa ja avustuspäätöksessä) ja omarahoituksen tulee olla todennettavissa kirjanpidosta avustukselle perustetulta kustannuspaikalta (ei voi olla laskennallinen kulu).

Mikäli suunniteltuun toimintaan tulee merkittäviä muutoksia, tulee muutoksista olla etukäteen yhteydessä Aviin.

Ota yhteys avustuksen myöntäneeseen virkamieheen. Avustuksen käytölle on mahdollista hakea jatkoaikaa.

Jos avustuksen käyttöajalle tarvitaan jatkoa, sitä tulee hakea kuukautta ennen käyttöajan loppumista, jotta pystytään tekemään jatkopäätös ennen alkuperäisen käyttöajan loppumista.