Liikkuva opiskelu -jatkohankkeiden avustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille lukuvuodelle 2021-2022

Hakuaika alkaa 1.2.2021.
Hakuaika päättyy 5.3.2021 klo 16.15.

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa. 

Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. 
Avustusta voivat hakea yhden tai kaksi vuotta käynnissä olleet jatkohankkeet. Uusia hankkeita ei avusteta.

Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Kehittämisavustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille. 

Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset 31.5.2021 mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Hakua koskeva lait:

Hakuohje: Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Yhteystiedot