Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Haku alkaa 24.1.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 16.15. 

Avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Yhteystiedot