Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Haku alkaa 3.11.2020 ja päättyy 2.12.2020 klo 16.15. 

Avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Kyseessä on pilottihaku. Keväällä käynnistyy uusi haku, jossa voi hakea avustuksia lukuvuoden 2021-2022 toimintaan. 

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.