Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Haku alkaa 22.1.2024 ja päättyy 23.2.2024 klo 16.15. 

Avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Yhteystiedot