Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustushaku

Aluehallintovirastoilta voi hakea kertaluontoista avustusta luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettujen liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Avustusten hakuaika on 1.2.-4.3.2022.

Avustuksilla tuetaan hankkeita, jotka parantavat ja lisäävät liikkumisen mahdollisuuksia luonnossa. Haettavana on kertaluontoisesti yhteensä kahden miljoonan euron määräraha.

Avustettavien kohteiden on tarkoitus palvella monipuolista, liikunnallista luonnon virkistyskäyttöä. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, miten hankkeissa parannetaan lähiluonnon liikuntamahdollisuuksia ja niiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Hankkeiden on tuettava myös kestävää kehitystä ja Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.

Kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt voivat hakea oman alueensa aluehallintovirastolta avustusta hankkeisiin, jotka ovat kustannusarvioltaan enintään 700 000 euroa (alv 0 %).

Aluehallintovirastot tekevät päätökset avustuksista toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Marjo Forsman-Mäkelä p. 0295 016 556
ylitarkastaja Sixten Wackström p. 0295 016 565

Itä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Matti Ruuska, p. 0295 016 521

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Lapin aluehallintovirasto

liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0400 538 115

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi