Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset lukuvuodelle 2024-2025. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja vakiintumista peruskouluissa sekä Move!-prosessin ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille 

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksisuoraan kuntien yksittäisille kouluille (hakijana tulee olla kunta)

Hakuaika alkaa 3.4.2024.
Hakuaika päättyy 8.5.2024 klo 16.15.