Avustuksen käyttöä koskeva selvitys

Lyhyesti

  • Tee selvitys määräaikaan mennessä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että
    tuloksellisuusraportointi.
  • Tarvittaessa voit hakea selvitysajan jatkamista ennen selvitysajan päättymistä.
  • Jos selvitystä ei ole toimitettu ajoissa, se saattaa johtaa uuden avustuksen myöntämättä jättämiseen.
  • Kerro selvityksessä, miten ja mihin myönnetyt rahat on käytetty. Kuvaa, kuinka
    avustuksen tavoitteet ovat toteutuneet.
  • Palauta käyttämättä jäänyt avustus tai sen osa.

Lisää ja tarkempaa tekstiä


Tähän myös linkit talousraportti- ja kustannuspaikkaesimerkkeihin