Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen

Avustusten hakuaika on 2.1. – 8.11.2024.

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin (avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta. 

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 2.1. – 8.11.2024. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 2–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään noin 2,8 milj. euroa. 

Avustukseen sovelletaan nuorisolakia  (1285/2016) ja valtionavustuslakia (688/2001). 

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Yhteystiedot