Hankeavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan hankkeen toteuttamisesta.

Hakuaika alkaa 15.4.2024 ja päättyy 20.5.2024 klo 16:15.

Avustuksiin on varattu yhteensä enintään 5,5 milj. euroa. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään kesäkuun puoliväliin mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.