Sähköinen asiointipalvelu

Avustuksia haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Kunkin avustuksen hakuilmoituksessa on linkki asiointipalveluun. Sähköinen haku mahdollistaa nopean ja varman asioinnin, täydennysten tekemisen, päätöksen vastaanottamisen, muutoshakemusten laadintamahdollisuuden sekä sujuvan raportoinnin. Kaikki haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta palvelusta.

Tältä sivulta löydät kootusti kaikki sähköisestä asioinnista laaditut ohjevideot.Hakemuksen lähettäminen

Sähköisen asiointipalvelun opasvideo.

Kesto n. 7 min.

Aiheina:

  • Palveluun kirjautuminen
  • Hakemuksen täyttäminen
  • Hakemuksen lähettäminenTäydennyspyyntöön vastaaminen sähköisessä asiointipalvelussa

Kesto n. 5 min.Aiemmin tallennetun hakemuksen muokkaaminen

Kesto n. 2 minUuden asioijan lisääminen sähköisessä asiointipalvelussa

Kesto n. 4 min

 Aloitusilmoituksen tekeminen lasten- ja nuorten harrastustoiminnan avustusten osalta

Kesto n. 5 min

Tässä koulutusvideossa opastetaan, kuinka tehdää aloitusilmoitus lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminna päätöksestäOhje muutoshakemuksen teosta

Kesto n. 4 min

Tällä videolla kerrotaan kuinka voit tehdä muutoshakemuksen eli hakea jatkoaikaa avustuksen käytölle tai käyttötarkoituksen muutosta aluehallinnon asiointipalvelusta.Ohje loppuselvityksen laadinnasta

Kesto n. 5 min

Tällä videolla näytetään kuinka tehdään loppuselvitys eli raportti valtionavustuksen käytöstä aluehallinon asiointipalvelussa

Kesto n. 3 min