Jokaisella on oikeus liikkua -hankkeella edistetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnan harrastamista Porissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa, tukea ja antaa keinoja koko elämän jatkuvalle liikunnalliselle elämäntavalle sekä antaa erilaisia mahdollisuuksia viettää mielekästä vapaa-aikaa. Hankkeen keskiössä on osallistava lähestymistapa, joka ottaa nuoret mukaan eri toimintojen ja tapahtumien ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Hattulan seniorit saatiin liikkeelle

  Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus (erityisavustus) Hattulan kunnassa on viimeiset kolme vuotta panostettu hankkeen muodossa ikäihmisten hyvinvointiin ja liikuntaan. Hanke lähti liikkeelle ikäihmisten löytämisestä, tavoittamisesta ja ohjaamisesta mukaan senioritoimintoihin. Ikäihmisiä tavoiteltiin…