KonaAction – nuorten liikuntaneuvonnan toimintamalli ja paljon muuta

Toteutimme KonaAction-hanketta Kontiolahden kunnan nuorisopalveluissa vuosina 2020–2021. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida nuoria ja liikunnallistaa kunnan omaa nuorisotyötä erilaisin kokeiluin. KonaAction -hankkeeseen haettiin esikuvia myös Oulusta, missä nuorten action -toiminta on hyvin monipuolista.Meidän mielestämme hankkeen tärkein tulos on nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallin syntyminen yhteistyössä yläkoulun kouluterveydenhuollon kanssa, kertoo hankkeen työntekijä Hanne Kankkunen.

Hanne tekee nyt yhden päivän viikossa liikuntaneuvontaa koululääkärin vapaassa huoneessa yläkoululla, ja terveydenhoitajat voivat varata nuorille aikoja Hannen vastaanotolle sähköisen kalenterin kautta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja kouluterveydenhoitajat ovat kokeneet liikuntaneuvontapalvelun tärkeäksi.

Hankeajalle osui myös Kontiolahden toisen nuorisotilan remontti, mikä omalla tavallaan pakotti miettimään nuorisotyön järjestämistä uudelleen. Koska muita korvaavia tiloja ei lähellä ollut saatavilla, päätettiin nuorisotyö viedä liikuntasaliin ja punttisalille. Nuorille lanseerattiin uusina toimintoina liikuntasalin ”Iltavillit” ja punttisalien ”Konapuntti”. Iltavilleillä ohjaajat huolehtivat nuorille tekemistä erilaisin toimintapistein – mm. trampoliinit olivat hyvin suosittuja. KonaPuntti oli nuorisopalvelujen markkinoima ja siellä kuunneltiin nuorten toivomaa musiikkia, jolloin nuoret kokivat toiminnan omakseen ja kynnys tulla mukaan madaltui, kun kysymyksessä ei ollut “liikuntapalvelu”.

KonaAction näkyi myös edellä mainitun nuorisotilan remontissa, sillä tilaan asennettiin peilit tanssimista varten sekä puolapuut leuanvetotankoineen. Nuorisotiloilla järjestettiin liikunnallista tekemistä säännöllisesti – välillä yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Liitoon-hankkeen kanssa. Hankkeen aikana myös kunnan kuntosalien hinnastoa muutettiin tukemaan nuorten matalan kynnyksen liikkumista poistamalla maksut alle 18-vuotiailta käyttäjiltä kokonaan.

Hankkeen ansiosta nuorisopalvelujen toimintakulttuuri on muuttunut liikunnallisemmaksi ja työntekijöiden asenne liikuntamyönteisemmäksi. Poikkihallinnollinen yhteistyö Siun Soten järjestämän kouluterveydenhuollon sekä yläkoulun kanssa on parantunut ja yhteistyö on saatu puheiden tasolta käytäntöön. Uusissa kokeiluissa tavoitettiin ja saatiin liikkeelle uusia nuoria, jotka eivät olleet aiemmin liikuntaa juurikaan harrastaneet.
Koko hanke toteutettiin koronapandemian aikana, joten esimerkiksi ryhmätoimintoja emme voineet järjestää suunnitellussa laajuudessa. Toisaalta pandemia sai meidät pohtimaan uusia toteutustapoja kuten etäohjaukset, metsänuokkarit ja nuorille suunnattu ulkoliikunta kuten ohjattu Friday Frisbee.

Tänä vuonna myös KonaAction saa oman harrastekalenterinsa uusille Nuorten Kontiolahti -nettisivuille. Tavoitteena on tarjota lajikokeiluja sekä jatkuvampaa harrastetoimintaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.