Hattulan seniorit saatiin liikkeelle

 

Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus (erityisavustus)

Hattulan kunnassa on viimeiset kolme vuotta panostettu hankkeen muodossa ikäihmisten hyvinvointiin ja liikuntaan.

Hanke lähti liikkeelle ikäihmisten löytämisestä, tavoittamisesta ja ohjaamisesta mukaan senioritoimintoihin. Ikäihmisiä tavoiteltiin mm. yhdistyksistä, liitoista, leipäjonoista, seurakunnan
tilaisuuksista, kävelyteiltä jne.

Palveluita lähdettiin rakentamaan ajatuksella ”jokaiselle jotain”. Senioreille perustettiin matalan kynnyksen toimintamuotoja (mm. ulkoiluryhmiä), joihin oli mahdollisuus osallistua kuntotasosta riippumatta.  Yhdenvertaisuuden vuoksi palveluita lähdettiin viemään myös kunnan sivukylille, joista ikäihmisten on pitkien välimatkojen vuoksi haasteellista päästä mukaan keskustan toimintoihin. Usealle sivukylälle
perustettiin omat liikuntaryhmät, joissa liikunnan lisäksi tutustuttiin myös ravinto- ja muihin hyvinvointiin liittyviin asioihin. Kylillä ryhmät ovat kokoontuneet mm. rukoushuoneella, kylätalolla tai -koululla. Välillä jumppaaminen on ollut kylmää puuhaa, kun tiloissa ei ole lämmitystä, mutta se ei ole Hattulan senioreita
haitannut.

Myös osallisuutta on toteutettu matalalla kynnyksellä ja monipuolisin keinoin. Ikäihmisten on ollut mahdollista antaa palautetta ja kehitysideoita suoraan ohjaajille, liikuntaraadissa, useiden senioritapahtumien yhteydessä tai esimerkiksi senioreille perustetun Facebook-yhteisön kautta. Annetun
palautteen avulla on hankkeen aikana kehitetty ikäihmisten liikuntatoimintoja.

Toiminnot ovatkin matkan aikana kehittyneet toiveiden mukaisiksi, ja liikuntatoiminnot ovat lisääntyneet paljon. Hankkeen koordinaattorin lisäksi uusia toimintoja on järjestetty mm. yhdistysten, vapaaehtoisten ja ikäihmisten palveluohjauksen avulla. Myös vanhusneuvosto on antanut taustatukensa toiminnoille.

Golflajeja, ilmaisia salivuoroja ja jumppaohjeita suoraan postilaatikkoon

Hankekauden aikana on järjestetty monta kertaa lajitutustumispäiviä, jolloin senioreiden on ollut mahdollista kokeilla uusia liikuntalajeja ja löytää niistä itselleen sopivia harrastusmuotoja. Hankkeessa
on hyödynnetty ”Golfkunta Hattulan” erinomaisia puitteita eri golflajien harrastamiseen (10 eri golflajien kenttää 10 minuutin ajomatkan päässä). Eri golflajit, kuten puistogolf, frisbeegolf ja multigolf, sopivat senioreille kuntotasosta riippumatta ja mahdollistavat lisäksi ylisukupolvisen harrastamisen. Muista liikuntalajeista mainittakoon mm. hiihto, geokätköily, sauvakävely ja StreetO-suunnistus. Uutena toimintana kaikille yli 70-vuotiaille senioreille tarjottiin mahdollisuus ostaa Hämeenlinnan uimahalliin uimalippuja kompensoituun hintaan (kunnassa ei ole omaa uimahallia). Suosio oli suurta,
syksyn 2021 aikana lippuja ostettiin 2430 kpl. Yksi suosituimmista liikuntamuodoista on myös kuntosaleilu, jonka kunta mahdollistaa ilmaisvuoroina kaikille senioreille terveysaseman fysioterapian tiloissa ilta- ja viikonloppuvuoroina sekä läheisellä kyläkoululla. Jokainen seniori saa kuntosalille alkuohjauksen, jonka jälkeen pienryhmät toimivat omatoimisesti. Kuntosalin vastapainoksi tarjolla on myös senioreille kohdistettuja useampia voima-tasapainoryhmiä, joissa pääsee harjoittelemaan tasapainon kehittämistä ryhmässä ja saa neuvoja kotiharjoitteluun.

Korona-aika on tuonut omat haasteensa toimintojen toteuttamiseen, mutta samalla se on myös
antanut mahdollisuuden kehittää uusia toimintamalleja kunnassa. Senioreille on tarjottu mahdollisuutta osallistua Teams-jumppiin, viety jumppaohjeita postilaatikkoon, lähetetty jumppaohjeita sähköpostilla ja videoita viesteillä sekä jaettu jumppa- ja muita aktiviteetteja Facebookin kautta (Muistiliitto
jakaa sivustolla aivoterveyteen liittyviä aivopähkinöitä).

Senioreiden kanssa yhteistyössä rakensimme myös ”penkkilenkin”. Kävelyteiden varsilla oleville istuinpenkeille käytiin ripustamassa jumppaohjeita, jotta ikäihmiset pystyivät tuolijumppaamaan omatoimisesti päiväkävelyn yhteydessä. Silloin kun korona on sallinut, niin jumppia on järjestetty ulkona, ja kävelyryhmien kanssa on tehty mm. metsä- ja kotaretkiä.

Kunnan kaikista iäkkäämpiäkään ihmisiä ei ole unohdettu, vaan palvelutalojen asukkaiden ja yksinäisten kotona asuvien ikäihmisten ulkoiluseuraksi on koulutettu ulkoiluystäviä paikallisen SPR:n kanssa
yhteistyössä. Syksyllä 2021 koulutettiin 14 uutta ulkoiluystävää.

Monenlaisia hyötyjä hyvinvoinnille

Hankkeen avulla on saatu lisättyä ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyisyyttä. Monet yksinäiset ikäihmiset ovat löytäneet saaneet uusia sosiaalisia suhteita ja jopa uusia ystäviä.

Teetimme reilu vuosi sitten anonyymin kyselyn Hattulan ikäihmisille liittyen senioriliikuntatoimintoihin. Kyselyä jaettiin terveysasemalla, kirjastolla, kaupassa sekä suoraan ryhmäläisille. Kyselyn mukaan 99% koki kunnan liikuntapalvelut erittäin tärkeäksi/ tärkeäksi. 96% vastanneista oli löytänyt itselleen mielekästä liikunnallista toimintaa. 90% ilmoitti kunnon parantuneen/pysyneen ennallaan liikunnan harrastamisen myötä.  98% vastanneista voisi suositella palvelua muillekin.

Hankkeen kautta on pystytty kehittämään ja vahvistamaan tiedottamista ja ikäihmisten tavoittamista. Tätä kautta hyvät toimintamuodot ovat olleet yhä useamman seniorin hyödynnettävissä. Seniori-liikuntalukkareihin kootaan kaikki tieto liikuntatoiminnoista. Lukkaria jaetaan n. 500-700 kpl joka vuosi. Monia ikäinstituutin ja GERY:n esitteitä on jaettu ”seniori info”-esitetelineissä kaupan, terveysaseman ja kirjaston eteistiloissa. Lisäksi hankkeen aikana perustettuun Hattulan Seniorit Facebook-ryhmään kuuluu nyt jo lähes 200 jäsentä.

Hankkeen edistymistä on seurattu myös useiden lehtijuttujen muodossa. Juttujen myötä huolestuneet omaiset ovat olleet yhteydessä ja etsineet vanhemmilleen sopivia liikuntatoimintoja. Onneksi on mahdollisuus tarjota vaihtoehtoja jokaiselle!

Senioritoiminnot on juurrutettu käytäntöön ja jatkuvat hankkeen loppumisesta huolimatta. Ryhmät jatkavat toimintaansa joko omatoimisena, vertaisohjaajavetoisena tai pientä maksua vastaan. Näin pystymme jatkossakin varmistamaan, että kunnan ikäihmisillä mahdollisuus liikunnalliseen arkeen ja säilyttää toimintakyky mahdollisimman pitkään.

Ystävällisin terveisin

Pia Vekka (lisätietoja hankkeesta)
senioriliikunnan koordinaattori
0505953389