Nuorten sporttimesta Raisioon

Valtuustoaloitteessa Raisioon oli toivottu liikennepuistoa. Liikuntapalveluiden tekemän selvityksen perusteella liikennepuistot löytyivät jo neljästä lähikunnasta ja ne liikuttivat ennen kaikkea alle kouluikäisiä lapsia. Tämän vuoksi Raision poikkihallinnollisessa työryhmässä päädyttiin esittämään vuoden…

Hattulan seniorit saatiin liikkeelle

  Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus (erityisavustus) Hattulan kunnassa on viimeiset kolme vuotta panostettu hankkeen muodossa ikäihmisten hyvinvointiin ja liikuntaan. Hanke lähti liikkeelle ikäihmisten löytämisestä, tavoittamisesta ja ohjaamisesta mukaan senioritoimintoihin. Ikäihmisiä tavoiteltiin…