Kauniaisten Granimalli on koko kaupungin yhteinen prioriteetti

Kauniaisten Granimalli on Harrastamisen Suomen mallin hankeavustuksilla tuettua lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa. Granimalli sai alkunsa Kauniaisissa hankkeen pilottivaiheessa keväällä 2021. Parissa vuodessa Granimalli on kasvanut ja vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä osana kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointityötä ja myös Kauniaisten kaupungin strategiaan vuosille 2023–2030 on kirjattu mallin kehittäminen ja laajentaminen sekä ylipäänsä matalan kynnyksen harrastustoiminnan turvaaminen.

Granimalli lisää lasten ja nuorten tasa-arvoa

Kauniainen on pieni kaksikielinen kaupunki Helsingin ja Espoon kupeessa. Harrastusinfra kaupungin sisällä ja kulkuyhteydet muiden kuntien harrastustarjonnan äärelle ovat meillä vertaansa vailla. Silti meillä koetaan myös hyvin tärkeäksi panostaa maksuttoman ja innostavan matalan kynnyksen vapaa-ajan tekemisen tarjoamiseen erityisesti niille lapsille ja nuorille, joille maksullinen harrastaminen ei jostain syystä ole mahdollista. Varsinkin nykyisessä taloustilanteessa Granimalliin satsaaminen on ollut sekä kaupungiltamme että opetus- ja kulttuuriministeriöltä suuri tasa-arvoa lisäävä teko. Toisaalta kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä ja koulupäivän yhteydessä tapahtuva harrastustoiminta tavoittaa lapsia ja nuoria muutenkin laajasti. Kevään 2023 lopussa Granimallin kerhoissa kävikin 42 % alakoululaisista ja 11 % yläkoululaisista. Lisäksi kouluilla on koulujen omia kerhoja, jotka täydentävät varsinkin yläkoulujen harrastusvalikoimaa. Paljon puhutaan nykyään myös lasten ja nuorten harrastuspaineista ja kasvavista treenimääristä yhden lajin parissa. Matalan kynnyksen monipuolinen Granimallin ja koulujen harrastusvalikoima on tällekin hyvä vastaisku. Lisäksi koulupäivän yhteyteen sijoittuvat harrastukset lisäävät perheiden yhteistä vapaa-aikaa.

Pienessä kaupungissa yhteistyö on sujuvaa ja vaikuttavaa

Pienessä kaupungissamme yhteistyö on helppo pitää tiiviinä, mikä on ollut Granimallille ihanteellista. Granimallia koordinoi sivistystoimen suunnittelija, jonka muihin tehtäviin kuuluvat muun muassa iltapäivätoiminnan koordinointi sekä lapsiin, nuoriin ja kouluun liittyviä projekteja. Kerho-ohjaajien lisäksi tärkeimmät yhteistyötahot ovat koulut, nuorisotoimi, seurakunta sekä paikalliset seurat ja yrittäjät. Yhteistyökumppanit ovat tiivistäneet myös keskinäistä yhteistyötään Granimallin kautta, mikä on mahdollistanut muun muassa monilajikerhojen perustamisen.

Etsivä harrastustoiminta tukee harrastuksen aloittamista

Erityisen tärkeä yhteistyökumppani ja Granimallin etsivän harrastustoiminnan ydin ovat koulujen omat nuorisotyöntekijät. He ovat työssään tiiviisti mukana oppilaiden arjessa ja osaavat ohjata heitä perheineen suoraan sopivan Granimallin harrastuksen pariin, tarvittaessa ilmoittavat oppilaan mukaan sekä ohjaavat myös itse kerhoja. Näin voimme yhdessä ylittää nopeasti monta estettä sopivan harrastuksen löytämisessä ja mukaan uskaltamisessa. Varsinkin maahanmuuttajataustaisille perheille tai koulussa kesken lukuvuoden aloittaville oppilaille koulunuorisotyöntekijöiden tuki harrastamisen aloittamisessa on todella tärkeää.

Granimallin onnistumisia ja haasteita

Lasten ja nuorten toiveiden mukaan kootusta Granimallin harrastustoiminnasta on saatu pelkästään kiittävää palautetta sekä kohderyhmältä, huoltajilta että yhteistyökumppaneilta. Eräs huoltaja kertoi alakouluikäisten lastensa käymästä kokkikurssista näin: “…On ollut ihana nähdä, miten lapsista on tullut taitavia ruuanlaitossa ja heidän itsevarmuutensa on kasvanut. — On ollut myös hienoa nähdä lasten ilo, kun he onnistuvat tekemään päivällistä koko perheelle!” Kerhokauden aikana koordinaattori myös vieraili tutustumassa eri kerhoryhmien toimintaan. Aktiivinen keskittyminen ja iloinen touhuaminen osoittivat osallistujien nauttivan olostaan kerhoissa ja ohjaajien onnistuneen työssään.

Isoimpia haasteita Granimallissa ovat tähän mennessä olleet yläkoululaisten mukaan saaminen ja sitouttaminen toimintaan sekä toiminnan tasapuolinen toteuttaminen molemmilla kotimaisilla kielillä, sillä ruotsinkielisiä harrastustoimijoita on ollut haastavampaa löytää. Onneksi Harrastamisen Suomen mallin tiiviistä verkostosta on saanut aina apua ja vertaistukea. Seuraavaa lukuvuotta 2023-2024 kohti Granimalli lähteekin entistä vahvempana ja monipuolisempana!

Teksti, kuvat ja lisätiedot hankkeesta:

Maija Tiainen
Granimallin koordinaattori, sivistystoimen suunnittelija
maija.tiainen(at)kauniainen.fi
puh. 050 566 8800