Nuorten sporttimesta Raisioon

Valtuustoaloitteessa Raisioon oli toivottu liikennepuistoa. Liikuntapalveluiden tekemän selvityksen perusteella liikennepuistot löytyivät jo neljästä lähikunnasta ja ne liikuttivat ennen kaikkea alle kouluikäisiä lapsia. Tämän vuoksi Raision poikkihallinnollisessa työryhmässä päädyttiin esittämään vuoden 2022 investointibudjettiin Pumptrack radan rakentamista. Uusi, erilainen ja ennen kaikkea nuoria innostava rata tulisi tukemaan Raision kaupungin uuden strategian visiota “Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki” sekä strategian tavoitetta: Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille. Pumptrack radan tavoitteena oli saada eri-ikäiset raisiolaiset, ennen kaikkea nuoret liikkumaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä, heille tutuilla liikkumisvälineillä temppupyörillä, skooteilla ym.

Sijainti keskeiselle paikalle

Vaisaari on yksi Suomen suurimmista yläkouluista. Pumptrack rata haluttiin rakentaa Vaisaaren yläkoulun ja Ihalan alakoulun väliselle alueelle, josta löytyivät jo valmiiksi skeittiparkki, ulkokuntoilualue sekä parkour rata. Tavoitteena oli, että radan keskeinen sijainti vetäisi kävijöitä puoleensa eri puolilta kaupunkia mm. koulupäivän jälkeen.

Päätös ei ollut läpihuutojuttu

Pumptrack rata aiheutti keskustelua päättäjien taholla. Raision kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnin marraskuun lopussa 2021. Valtuusto edellytti, että radan suunnitelma hyväksytään sekä investoinnin aloituslupa myönnetään erikseen vapaa-aikalautakunnan päätöksellä, mikäli hankkeelle myönnetään Lounais-Suomen Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus.

Rata suunniteltiin pyöräily alan ammattilaisten toimesta. He olivat suunnitelleet ja toteuttaneet Pumptrack ratoja aikaisemmin. Kävimme tutustumassa mm. Uudenkaupungin sekä Salon vastaaviin ratoihin. Yhdeksi haasteeksi nousi, että yksiselitteisiä ohjeita pumptrack radan tekemiseen ei ole. Ratoja voidaan toteuttaa erilaisista materiaaleista. Asfaltti- ja betonipintaiset radat, joista asfalttirata oli Raisiossa toteuttavan radan pintamateriaalin tahtotila, mahdollistaa radalla liikkumisen erilaisilla pyörillä kulkevilla välineillä.

Laadukkaan, ammattitaitoisen rakenne- ja ratasuunnittelun lisäksi ratojen rakentaminen edellyttää urakoitsijalta erityisosaamista, ymmärrystä erilaisten kumpujen ja kaarteiden jaksotuksesta, mittasuhteista ja jyrkkyyksistä. Yhteistyö kunnan infra- ja liikuntapalveluiden kanssa tulee olla saumatonta. Oman mausteensa tuo harrastajien erilaiset mieltymykset ja näkemykset laadukkaista pumptrack radoista.

Em. liittyvää erityisosaamista on Suomessa saatavilla rajatusti. Euroopassa suunnittelun sekä toteutuksen tyylit vaihtelevat. Tämä haastaa kuntia ratojen rakennuttajana ja näin ennen kaikkea lasten ja nuorten monipuolisen pyöräilyharrastuksen edistäjänä. 

Ennakkoluuloja uudenlaisesta toiminnasta ja nuorista

Tulevan radan läheisyydessä olevia asunto-osakeyhtiöitä kuultiin ennakkoon. Tuleva rata aiheutti huolta asukkaista mm. nuorten mahdollisen äänekkään käyttäytymisen, roskaamisen ja moottoriajoneuvoilla ajon vuoksi. Lähialueen asukkailla ei ollut kokemusta vastaavanlaisesta liikuntapaikasta ja huoli oli ymmärrettävä. Jälkikäteen ajateltuna, esittelytilaisuus asukkaille olisi pitänyt järjestää huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa. Erillinen esittelytilaisuus toteutettiin vasta siinä vaiheessa, kun asukkaiden huoli oli jo noussut esille.

Paikallisten nuorten kovassa suosiossa

Raision Pumptrack rata vetää ainutlaatuisuutensa vuoksi puoleensa kävijöitä useampien kilometrien päästä viikoittain. Radasta ja pyöräilyharrastuksesta on muodostunut nuorille ajanviettopaikka, jossa on mukava hengailla kavereiden kanssa liikunnan lomassa. Näin kertovat Ihalassa ja Kaanaassa asuvat koululaiset pojat:

”Onko rata ollut hyvä hankinta?”

Joo! hihkaisi muutama nuori.

Todellakin, tokaisi eräs poika.

”Kuinka usein käytte täällä?”

 – Asutaan pikkusen kauempana, ni joku 2-3 kertaa viikos, osa porukasta selitti.
Yhteistyö Lounais-Suomen Aluehallintoviraston kanssa hankkeen eri vaiheissa toimi hyvässä yhteisymmärryksessä. Raision kaupunki hakee jatkossakin liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia hyödyntäen vuonna 2022 valmistunutta Raision liikuntapaikkarakentamisen pitkän tähtäimen suunnitelma-asiakirjaa.