Nuorten sporttimesta Raisioon

Valtuustoaloitteessa Raisioon oli toivottu liikennepuistoa. Liikuntapalveluiden tekemän selvityksen perusteella liikennepuistot löytyivät jo neljästä lähikunnasta ja ne liikuttivat ennen kaikkea alle kouluikäisiä lapsia. Tämän vuoksi Raision poikkihallinnollisessa työryhmässä päädyttiin esittämään vuoden…