Koko Veteli lukee! -hankkeella lukuintoa lietsomassa

Koko Veteli lukee! -hankkeen tavoitteena oli herättää innostusta ja kiinnostusta lukemiseen monipuolisesti kuntalaisten eri ikäryhmissä.  Tavoitteena oli mm. uusien toimintatapojen myötä ohjata erityisesti lapsia, nuoria ja perheitä lukemisen äärelle ja torjua lukutaidon rapautumista. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen lisäksi urheiluseuran, kansalaisopiston, seurakunnan ja senioriasumisyksikön kanssa. Yhteistyön kautta pyrittiin tekemään lukemista näkyväksi ympäröivässä yhteisössä ja lisäämään lukutaidon merkityksen ymmärtämistä. Hankkeessa haluttiin myös luoda mahdollisuus yhteistyön kautta integroida lukemista liikuntaan ja hyvinvointiin.

Hankkeen aikana toteutettiin niin hanketyöntekijän kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa runsaasti lukemisen edistämistoimia eri ikäisille kuntalaisille. Lukemisen edistämiseen liittyvää somesisältöä julkaistiin aktiivisemmin hankkeen aikana, testaten pienelle kirjastolle vieraammaksi jääneitä tapoja, kuten kirjatrailereiden tekemistä. Toimivaksi todettujen lukemaan innostamisen menetelmien, kirjavinkkauksen ja kirjailijavierailujen lisäksi lukuintoa heräteltiin mm. seuraavien konseptien avulla:

”Elämäni kirja”
Tämä tapahtuma toteutettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kutsuimme seurakunnan työntekijän kanssa muutamia paljon lukevia, eri ikäisiä aikuisia henkilöitä kertomaan yhdestä itselleen merkityksellisestä kirjasta kirjastossa järjestettävään tilaisuuteen. Saimme mukaan 6 henkilöä kertomaan omista lukuelämyksistään. Kutsuttujen lisäksi tilaisuus oli avoin myös yleisölle kahvitarjoiluineen. Tapahtumassa oli mahdollisuus myös vapaasti keskustella lukuelämyksistään muiden lukijoiden kanssa. Elämäni kirja -tapahtuma osoittautui hyväksi toimintamalliksi vertaisvinkkaukseen aikuisille. Jälkeenpäin listasimme tapahtumasta saadut kirjavinkit ja jaoimme ne myös kirjaston ja hankkeen sometileille.

Pehmoleluja kirjaston lattialla.

”Pehmolelujen yökirjasto”
Alkusyksyyn sijoittuvan Kirjojen yö -tapahtuman yhteydessä järjestettiin hankeaikana Vetelin kirjastossa ensimmäisiä kertoja Pehmolelujen yökirjasto. Pehmolelujen yökyläilystä julkaistiin tapahtumaa seuraavalla viikolla kuvia kirjaston sekä hankkeen sometileillä. Kuvissa pehmolelut tutustuivat kirjaston tiloihin ja viettivät aikaa kirjaston palvelujen parissa, esim. satutunnilla, äänikirjoja kuunnellen tai lehtisalin tarjontaan tutustuen. Vuonna 2022 näiden kuvien joukossa oli myös kuvasarja, jossa jokainen pehmo ”vinkkasi” omassa kuvassaan kirjastosta löytämäänsä kuvakirjaa, jota toivoi itselleen luettavan kotona. Tapahtuma herätti ihastusta ja asiakkaat toivoivat kirjaston järjestävän pehmolelujen yökyläilyjä kirjastolle myös jatkossa.

Paperi, johon kirjoitettu runo, roiukkuu männyn oksassa.

”Runopolku”
Kevään 2023 ajan kirjasto keräsi kuntalaisilta tekstejä Runopolkua varten, joka toteutettiin yhteistyössä Vetelin Urheilijoiden kanssa. Mukaan saimme runoja myös paikallisen koululuokan kynistä, jotta teksteissä olisi edustettuna laajasti kuntalaisten eri ikäryhmiä. Kaiken kaikkiaan tekstejään Runopolulle jätti 20 henkilöä. Kuntalaisten osallistaminen Runopolun sisällön tuottamiseen tuntui sopivan hankkeeseen erittäin hyvin sanataiteen näkökulmasta. Vetelin Urheilijoiden osuutena yhteistyössä oli suunnitella Runopolun reitti Vetelin maastoon ja toimittaa valmiit tekstit paikoilleen reitillä sekä kerätä ne pois. Vetelin Runopolku oli yleisölle avoinna 26.6.-31.8.2023. Runopolun idea tuntui olevan pidetty sähköisistä kanavista saadun palautteen perusteella, mutta kehitettävää löytyi myös. Esimerkiksi jonkinlaista karttaa, josta reitin olisi nähnyt, jäätiin kaipaamaan.

Paketoituja kirjoja pöydällä.

”Sokkotreffit kirjan kanssa”
Kirjastossamme kokeiltiin ensimmäistä kertaa laittaa esille pöytä, jossa on paketoituja kirjoja ja paketin päällä vain hyvin lyhyt, ranskalaisin viivoin tehty ympäripyöreä kuvaus kirjan sisällöstä ja viivakoodi lainausta varten. Ideana on siis lainata kirja kotiin melkein sokkona ja tällä tavalla tutustua kenties uusiin kirjailijoihin, joiden kirjoja ei aiemmin ole lukenut. Idea toimii hyvin myös, jos ei tiedä yhtään mitä haluaisi juuri nyt lukea tai jos haluaa vain yllättää itsensä lukulahjalla. Sokkotreffit kirjan kanssa -konseptista on asiakkailta saatu runsaasti kiittävää palautetta, joten sitä tullaan varmasti jatkossakin kirjastossamme käyttämään.

Yleisellä tasolla palautteeseen, havaintoihin ja saatavilla oleviin tilastotietoihin perustuen hankkeella on ollut positiivinen vaikutus. Mm. lainausluvut ovat koronanotkahduksen jäljiltä pikkuhiljaa taas nousemassa ja uusien asiakkaiden määrä nousi myös hankkeen aikana. Monen ikäisiä ihmisiä osallistui lukemista edistäviin tapahtumiin, ja tämän myötä ovat myös kirjaston palvelut tulleet tutummaksi sekä uusille että nykyisille asiakkaille. Lukuintoa on lietsottu monin tavoin ja tämä on ollut monelle arjen piristys, joka on otettu mielellään vastaan. Tästä on hyvä pienenkin kirjaston jatkaa aina yhtä tärkeää lukemisen edistämistyötä.

Suvi Engström, hanketyöntekijä, kirjastovirkailija, Vetelin kunnankirjasto