Työpajanuoren kasvutarina

Nuorten työpajatoiminta on ollut Nivalan Työpajasäätiön palveluvalikoimassa säätiön perustamisesta
eli vuodesta 2015 lähtien. Vuosittain toimintaan osallistuu keskimäärin 30 nuorta. Nuoret voivat
työskennellä jollakin Työpajasäätiön neljästä tuotannollisesta pajasta ja/tai osallistua
starttitoimintaan, jota voisi kuvata myönteisten kokemusten keräämiseksi elämän kokemuskirjastoon.
Starttivalmennus on matalan kynnyksen tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada 18–28-
vuotiaat erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret motivoitumaan ja osallistettua ottamaan vastuuta
omasta elämästään. Starttivalmennus tukee yhteisöllisyyttä ja nuoren kasvua, itsenäistymistä ja
luottamusta siihen, että elämä kantaa. Starttivalmennukseen sisältyy sekä ryhmä- että
yksilövalmennusta.

Työpajatoiminnassa nuoren eteneminen voi tapahtua nopeasti, mutta jollakin toisella oman polun
löytäminen opiskelemaan tai työelämään kestää kauemmin. Tässä erään nuoren sosiaalisen
vahvistumisen kasvutarina.

17-vuotias Joonas (nimi muutettu) oli keskeyttänyt opiskelun keväällä 2019. Hän aloitti syksyllä
Työpajasäätiöllä starttivalmennuksessa kahtena päivänä viikossa. Valmennuksen tavoitteena oli
alusta asti omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen. Joonaksen isoimpana haasteena oli
turhautuminen, jos hänellä ei ollut koko ajan järkevää tekemistä. Joonas myös jännitti isoja ryhmiä ja
uusiin ihmisiin tutustumista. Starttivalmennuksen lisäksi Joonas kokeili puutyö- ja keittiöpajoilla
työskentelyä, mutta kumpikaan niistä ei tuntunut hänestä tässä vaiheessa omalta alalta. Vähitellen
Joonaksen itseluottamus ja usko omaan pärjäämiseen kasvoi ja hän sai starttiryhmästä uusia ystäviä,
joiden kanssa hän saattoi viettää myös vapaa-aikaa yhdessä.

Joonas jatkoi starttivalmennuksessa lyhyitä taukoja lukuun ottamatta kahden vuoden ajan, minkä
jälkeen hän siirtyi uudelleen työskentelemään myös keittiöpajalle kolmena päivänä viikossa.
Keittiöpajan työvalmentaja oli vaihtunut, ja uuden valmentajan ja Joonaksen yhteistyö sujui alusta asti
niin hyvin, että Joonas sitoutui aiempaa paremmin keittiöpajalla työskentelyyn. Tässä vaiheessa
Joonas löysi uusia mielenkiinnonkohteita ja sai uusia ajatuksia opiskelusta ja ammatista, jossa
haluaisi työskennellä tulevaisuudessa. Samoihin aikoihin Joonas myös itsenäistyi ja muutti yksin
asumaan omaan asuntoon.

Työpajasäätiön nuorten yksilövalmentaja tuki koko valmennusprosessin ajan intensiivisesti Joonaksen
kasvua ja ohjasi hänet syksyllä 2022 keittiöpajalla työskentelyn ohella Akseen eli Kelan ammatilliseen
kuntoutusselvitykseen. Aksen aikana Joonakselle vahvistui, mitä hän tulevaisuudelta haluaa. Aksessa
ryhdyttiin selvittämään Joonaksen mahdollisuutta aloittaa Työpajasäätiön keittiöpajalla ravintola- ja
catering-alan perustutkinto-opintojen suorittaminen oppisopimuksella.

Viimeisen vuoden ajan Joonas on työskennellyt oppisopimuksella osa-aikatyössä Työpajasäätiöllä ja
suoriutunut kiitettävästi niin oppilaitoksen teoriaopinnoista kuin keittiöpajan työtehtävistäkin, mm.
kesällä keittiöpajan työvalmentajan loman aikana hän hoiti itsenäisesti keittiöpajan työt
ruoanvalmistuksesta ja leipomisesta astiahuoltoon ja keittiön puhtaanapitoon. Tammikuussa 2024
Joonas siirtyy kokopäiväiseksi opiskelijaksi ammattioppilaitokseen tekemään ravintola- ja catering-
alan opintonsa loppuun, ja hänelle on jo kesätyöpaikkakin tiedossa seuraavaksi kesäksi.

Valokuvauksesta oli tullut jo nuorempana Joonakselle tärkeä harrastus, jossa hän pystyi
hyödyntämään poikkeuksellisen hyvää visuaalista näkemystään mm. luontokuvauksessa. Kuvassa on
Joonaksen syksyllä 2023 ottama kuva starttiryhmän luontoretkeltä.

Pohjois-Pohjanmaan AVI:n avustus nuorten työpajatoimintaan on mahdollistanut Nivalan
Työpajasäätiölle Joonaksen ja lukuisten muiden nivalalaisten nuorten tukemisen oman polkunsa
löytämisessä.

Jaana Vähäsöyrinki, nuorten yksilövalmentaja, Nivalan Työpajasäätiö sr
Riitta Kaskela, toimitusjohtaja, Nivalan Työpajasäätiö sr, riitta.kaskela(at)nivala.fi