Tsempparista tukea

Lasten ja nuorten kaverisuhteet tuovat kouluun monenlaista iloa, mutta myös haastetta. Pienellä paikkakunnalla on pitkät välimatkat ja ikäluokat ovat pieniä, joten kaveruus voi välillä olla haastavaa. Yksinäisyys tuo oman lisänsä erityisesti murrosiän kynnyksellä. Pienistä riidoista syntyy isompia ja sen myötä voi syntyä kiusaamista. Eskarista ysille saman porukan kanssa voi tehdä pienistä asioista myöhemmin suuria, niin iloissa kuin suruissa. Kiusaaminen voi saavuttaa aivan uuden ulottuvuuden nuoren eri kehitysvaiheissa. Kaverisuhteet, kiusaaminen ja yksinäisyys nivoutuvat yhteen niin koulussa kuin vapaa-ajalla.

Hyrynsalmen yhtenäiskoulun koulunuoristyöntekijä, Tsemppari on ollut keinomme tuoda oppilaille yksi tapa ottaa puheeksi haastavia asioita. Opettaja ja oppilashuollon henkilöstö ei ole aina se tuki, jonka puoleen käännytään. Tsemppari, joka on mukana kaikessa koulun toiminnassa välitunneilla ja tapahtumissa, on helpommin lähestyttävä aikuinen kuin opettaja. Tsemppari tekee asioita yhdessä oppilaiden kanssa, mikä on hyvä linkki oppilaskunnan, nuorisovaltuuston ja tukioppilastoiminnan tueksi.

Luottamus ja turvallinen toiminta vaatii aikaa ja suhteen syntyminen alkaa nyt vajaan vuoden aikana tuottaa tulosta. Luottamus syntyy, kun on henkilö, joka voi lähteä retkelle tai leirille mukaan. Tsemppari on mukana Nuottaleirillä, uimahallimatkoilla, oppilaitosvierailuilla, välillä vain kanssakulkija. Kouluun tulo tai kotimatkat voi haastaa, siihenkin Tsempparista löytyy tukea.

Oppilashuollossa tarvitaan monenlaista osaamista ja Tsemppari on mukana sekä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä että tarpeen mukaan yksilöllisissä suunnitelmissa. Yksilötapaamiset ovat osa Tsempparin työtä. Toimintaa auttaa oma tila käytävien kohtauspaikalla, jonne oppilaat ovat tiensä löytäneet niin oppituntien aikana kuin välitunneilla.

Hankkeen avulla olemme pystyneet tarjoamaan Tsempparin tukea joka päivä kouluajan aikana ja lisänä hänellä on ollut yhden päivän työparina kouluvalmentaja. Erilaiset tunne-, some- ja kaveritaitotunnit ovat olleet tukena opettajan kasvatustyössä. Tsemppari on myös koulumme yksi Verso-ohjaaja ja kiusaamiseen puuttuvan tiimin jäsen. Välkkäritoiminnan vetäminen on ollut Tsempparin vastuulla. Tsemppari on mahdollistanut rästikokeiden teon ennen koulun alkua, kuin koulun aikana ja näille onkin ollut kysyntää.

Taito- ja taideaineiden tunnit ovat monesti oppilaille vapaamuotoisempia ja juttelua siellä syntyy helpommin työskentelyn lomassa. Tsemppari on ollut mukana oppitunneilla ja päässyt juttelemaan oppilaiden kanssa yhdessä tai vaikka yksin. Ryhmäyttäminen on ollut yksi keskeinen toimintatavoite ja koulun alussa ryhmäytymispäivät kaikille luokille pidetään paikallisella talomuseolla, jossa Tsemppari on ilman muuta mukana. Ympäri lukuvuoden on tarvetta Tsemparille ja koulunuorisotyö on yksi tärkeä apu tukemassa työtämme lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvattamisessa ja opettamisessa perusopetuksessa.

Kuvat: Anna Hietanen

Teksti: Marju Sand, oppilaanohjaaja, apulaisrehtori, Hyrynsalmen yhtenäiskoulu, 044 710 4489, marju.sand(at)hyrynsalmi.fi

Nuotiolla paistetaan lättyjä ja nokipannussa lämmitetään juomaa.