KAIKKI MUKAAN! -hanke

Muutama sana taustausta ja tavoitteista:

Kaikki mukaan! -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää koulunuorisotyönmalli Reisjärvelle. Reisjärvellä ei ole aiemmin tehty koulunuorisotyötä. Kohderyhmään ovat kuuluneet alakoulun 6. luokat, yläkoulun 7.-9. luokat ja lukio. Hanke on alkanut 2/2023 ja kestää noin vuoden. Rahoittaja hankkeessa on AVI.

Koulunuorisotyöntekijän tavoitteena on ollut auttaa oppilaita kiinnittymään kouluyhteisöön, ennaltaehkäisemään koulupoissaoloja, vähentää koulukiusaamista. Koulunuorisotyöntekijä on ollut tukemassa nivelvaihetta siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta lukioon. Koulunuorisotyöntekijä on tarjonnut matalankynnyksen tukea kaikkien oppilaiden saataville. Hankkeessa on kehitetty uusia toimintamalleja mm. välituntitoimintaan kuunnellen oppilaiden toiveita.

Toiminnasta:

Koulunuorisotyöntekijä on ollut ryhmäyttämässä, luomassa hyvää luokkahenkeä alakoulun 6. luokilla. Niin ikään nuorisotyöntekijä on yhdessä kuraattorin kanssa pitänyt tunteja ”päivän polttavista aiheista” 5.-6. luokkalaisille. Pienryhmätoimintaa on ollut säännöllisesti sitä tarvitseville opettajien ja huoltajien pyynnöstä.

Koulunuorisotyössä on luotu säännöllinen viikkotoiminta yläkoulun välitunteihin. Nuorille on tehty oma paikkansa, Nuorten Olohuone, missä saa viettää vapaasti aikaa välituntisin. Tilassa on ollut mm. pelivälitunteja, turinatuokioita ja popup -tyylistä toimintaa. Tila ja nuorisotyöntekijä ovat olleet käytössä myös oppitunneilla esim. ryhmätöitä tekeville. Koulunuorisotyöntekijä on kulkenut mukana oppitunneilla jutellen oppilaiden kanssa. Näihin hetkiin oivallisia tunteja ovat olleet kuvaamataito, käsityöt, kotitalous. Myös henkilökohtaisia juttuhetkiä on ollut pyynnöstä.

Koulunuorisotyöntekijä on suunnitellut ja vetänyt yhdessä muun henkilökunnan ja tukioppilaiden kanssa ryhmäytyksiä kaikilla yläkoulun luokka-asteilla koulun alkaessa syyslukukaudella. Ryhmäytyksiä on jatkettu läpi lukuvuoden yhdessä tukioppilaiden kanssa. Ryhmäytyksiä on pidetty myös lukiolaisille läpi lukuvuoden.

Erilaiset maanlaajuiset ja valtakunnalliset teemat ovat näkyneet koulunuorisotyöntekijän työssä. Näistä esimerkkeinä mielenterveysviikko, lapsen oikeuksien viikko, päihdetyö. Hyvinvointi ja suvaitsevaisuus ovat olleet teemoina läpi hankkeen.

Kuvakollaasi PerjantaiBingosta tukioppilaan vetämänä.
PerjantaiBingo tukioppilaan vetämänä.

Yhteistyöstä:

Koulunuorisotyöntekijä on täydentänyt omalla osaamisellaan koulun oppilas- ja opiskeluhuollon palveluita. Koulunuorisotyöntekijä on ollut mukana moniammatillisessa yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa. Niin ikään yhteistyötä on tehty opettajien, erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa. Koulunuorisotyöntekijä on ollut mukana nuorisovaltuuston kokouksissa, oppilaskunnan toiminnassa ja vastannut tukioppilastoiminnasta.

Kuvakollaasi liikuntasalissa pidetystä oppilaiden ryhmäytystunnista.
Tukioppilaat mukana 7. luokan ryhmäytystunnilla.
Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. koulun henkilökunta ja oppilaat pukeutuivat vihreään.
Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2023. Henkilökunta ja oppilaat vihreissä.

Oppilaiden kommentteja koulunuorisotyöstä:

”Tekemisessä on rento ja mukava fiilis. Meillä on hyvä ryhmähenki. On saanut vaihtelua koulupäivien aikana. Huumori kukoistaa.” tukioppilas

”Tekeminen on mukavaa. Nuorisotyö on toimivaa.” tukioppilas

”Omasta mielestäni koulunuorisotyötekijä on ollut hyvä hanke koululle. Nuorisotyöntekijän huoneeseen on helppo tulla ja nuorisotyöntekijän kanssa kaikki tulee toimeen” tukioppilas.

”Tukarityö on mukavaa, koska se on rentoa eikä liian tarkkaa” tukioppilas.

”Ihan ok, panostettu enemmän ja tehty enemmän näkyväksi. Tärkeää työtä nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Nuorisotyö on ollut nuorille helposti lähestyttävää ja sitä tuodaan hyvin esille” lukiolainen.

”Hyvä, super, ihan ok. Nyt on enemmän kaikkea kivaa!” 7. luokan tytöt.

Kuvakollaasi koululla vietetystä tukioppilaiden yöstä.
Tukioppilaiden yö Kisatien koululla.

Mitä hanke on tuonut

Hanke on tuonut lukemattoman määrän kohtaamisia hyvin erilaisten nuorten kanssa. Avointa keskustelua on käyty pelkäämättä tarttua aiheeseen kuin aiheeseen. Tunteita naurusta itkuun. Hanke on tuonut iloa, onnistumista, yhteenkuuluvuudentunnetta. Muistoja!

Riikka Viitala, Reisjärven koulunuorisotyöntekijä, riikka.viitala(at)reisjarvi.fi