Mission Possible- koulunuorisotyötä toisella asteella

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Mission Possible-koulunuorisotyön kehittämishanke on toiminut 2/2021–6/2022. Hanketta rahoitti aluehallintovirasto. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toisen asteen koulunuorisotyötä sekä asuntolapedagogiikkaa Joensuussa yhteistyöoppilaitoksissa.  Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisia koulunuorisotyön toimintamalleja oppilaitoksissa ja asuntolalla. Työtä on ohjannut vahvasti nuorten toiveiden kuuntelu sekä yhteistyö oppilaitoksiin, jonka pohjalta on luotu toimintaa koulukohtaisesti ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Kouluilla ja asuntolalla on toteutettu nuorisotyön menetelmin matalankynnyksen toimintaa muun muassa yhteisöllistä- ja pienryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta, jotka ovat ulottuneet nuorten elämässä myös oppilaitoksen ulkopuolelle vapaa-aikaan. 

“Uusia toimintamalleja, lisätukea osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen, tukea niille opiskelijoille, joita sosiaaliset tilanteet jännittävät tai ei ole oikein kavereita, tärkeä aikuinen, joka ei suoraan ole koulun toimija, on huikea lisä koulun toimintaan.”- verkostolle tehdyn palautekyselyn kommentti “mitä hyvää hanke on tuonut”.

Työ oppilaitoksissa on tuonut hankkeen aikana suuren määrän kohtaamisia nuorten kanssa. Olemme huomanneet, kuinka tärkeää on tulla tutuksi nuorille ensin oppilaitoksessa, ja tämän myötä nuoret ovat lähteneet mukaan myös vapaa-ajan toimintoihin. Suuri osa paikallisista opiskelevista nuorista käy oppilaitoksissa ja oppivelvollisuus uudistuksen myötä koulut ovat olleet mahtava paikka kohdata myös niitä nuoria, jotka eivät muuten käytä välttämättä muita nuorten palveluita. Hankkeen aikana saimme huomata, että nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorisotyö oppilaitoksissa olisi mahtava ennalta ehkäisevä keino.

Myös yhteisöllisyyden tarve nuorten keskuudessa on ollut huomattava. Yhteisöllinen toiminta, johon on helppo osallistua ovat etenkin korona-aikana ja sen jälkeen tärkeitä, kun mahdollisuudet toisiin tutustumiseen on rajoittunut. Lisäksi erilaiset rennot, mutta ohjatut vapaa-ajan toiminnot ja mahdollisuudet ovat olleet tärkeitä nuorille. Asuntolassa asuu suuri joukko nuoria, jotka ovat muuttaneet ensimmäistä kertaa pois kotoa ja aloittaneet opinnot uudessa kaupungissa. Tarvetta aikuisten tuelle on, sillä opintojen, itsenäisen asumisen ja uudelle paikkakunnalle muuttaminen ovat isoja asioita nuoren elämässä. Opinnoissa tukeminen ja yhteisöllisyyden lisääminen varhaisessa vaiheessa on ollut myös tärkeää asuntolaympäristössä, jossa nuoret asuvat.

Nuorisotyöntekijä koululla on ollut ihan huippu juttu. Itselläni on kynnys mennä juttelemaan uusille ihmisille, mutta kaipaisin uusia ystäviä. Nuorisotyöntekijä koululla on antanut mahdollisuuden tulla rennosti kahville ja tutustua muihin kahvittelijoihin. Myös erilaiset pelit ovat olleet mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin.” -nuori

Kuvassa ollaan kesäretkellä
Kesäretki

Hankkeen aikana on oltu tiiviisti mukana nuorten kouluarjessa sekä vapaa-ajalla. On ollut ilo huomata kuinka hyvin nuoret ovat ottaneet nuorisotyön osaksi oppilaitoksen arkea ja läsnä olevalle kiireettömälle koulun ulkopuoliselle ammattiaikuiselle on ollut tarvetta. Erityisesti nuoret, joilla on haasteita tutustua muihin nuoriin tai ovat kokeneet kouluyhteisössä ulkopuolisuutta ovat saaneet uuden tilan ja paikan tutustua muihin nuoriin sekä päässeet juttelemaan omassa elämässään pinnalla olevista asioista. Myös korona-ajan vaikutukset hyvinvointiin on olleet nähtävillä. Se on siivittänyt monien koulutietä peruskoulusta toisen asteen opintoihin ja vaikuttanut paljon entiseen “normaaliin” opiskelussa. Näistä asioista keskustelut esimerkiksi yhteisöllisessä toiminnassa ovat olleet tärkeitä.  

kaikki pienetkin tapahtumat mitä järjestetään pienentää kynnystä mennä tutustumaan omiin tai muihin luokkalaisiin. Olen muuttanut muualta Joensuuhun ja koulusta en tunne ketään ja randomisti jollekkin jutteleminen tuntuu hyvin vaikealta niin se että olisi jotain ryhmä juttui mis vois tutustua omiin luokkalaisiin auttaisi.-nuori

Hankkeen tuloksena tuotettiin toisen asteen koulunuorisotyön materiaalia sekä tietenkin tärkeimpänä lukuisten nuorten kanssa työskentely ja tukeminen hankkeen aikana. Tavoitteisiin pääsemiseksi merkittävää on ollut onnistunut yhteistyö oppilaitosten henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa sekä alueellinen verkostoyhteistyö. Nuorten mielipiteiden ja toiveiden kuunteleminen osana toimintojen kehittämistä, alusta alkaen. Toimintojen aktiivinen markkinointi useasta eri kanavasta vei tietoa laajemmalle joukolle nuoria ja tämän myötä tieto levisi myös nuorten keskuudessa. Yhteisöllisen toiminnan kautta nuoret ovat tutustuneet toisiin opiskelijoihin, päässeet kokemaan uusia asioita sekä saaneet tukea opintojen lisäksi myös haasteisiin ja ajankohtaisiin pohdituttaviin asioihin.

Yhteystiedot:
sanna.heinonen@nuorisoverstas.fi
heidi.ratilainen@nuorisoverstas.fi