Koulunuorisotyötä Raahessa

Raahessa koulunuorisotyötä on tehty aiemminkin, mutta vuoden 2023 aikana hankkeessa on toiminut yksi koulunuorisotyöntekijä Koulutuskeskus Brahessa, Raahen lukiolla sekä Raahen porvari- ja kauppakoulussa. Koulunuorisotyöntekijä oli myös osa Raahen Satelliitin (erityisnuorisotyön yksikkö) toimintaa. Vuoden 2023 hankkeen aikana koulunuorisotyössä jatkettiin edellisen hankkeen kokemusten perusteella työtä sekä kehitettiin uusia toimintatapoja.

Ehdottomasti parhaiksi toimintatavoiksi hankkeen aikana osoittautuivat viikoittaiset koulukäynnit sekä työntekijäpalaverit kuukausittain. Koulukäynneillä tavoitteena oli kohdata opiskelijoita arjessa sekä markkinoida nuorisopalveluiden tulevaa toimintaa. Mukana näillä koulukäynneillä oli aina jokin teema/keskustelunaihe/aktivointi, joiden tavoitteena oli madaltaa kynnystä keskustelun aloittamiselle.

Kuukausittaisissa työntekijäpalavereissa oli koulunuorisotyöntekijän lisäksi Satelliitin henkilökuntaa sekä työntekijäedustaja jokaiselta kohdekoululta. Palavereissa mainostettiin Satelliitin ja nuorisopalveluiden tulevaa toimintaa, nostettiin esille ajankohtaisia teemoja koulukäyntejä ja tapahtumia varten sekä keskusteltiin koulunuorisotyön kehittämisestä ja koulujen toiveista.

Edellä mainittujen lisäksi koulunuorisotyössä ehdittiin tehdä monenlaista. Suurimpia onnistumiskokemuksia tarjosivat kirjoituskahvila sekä opiskelijoiden pyynnöstä toteutetut tempaukset/tapahtumat, esimerkiksi opiskelijoiden ryhmäytys Lybetronissa. Kirjoituskahvila toteutettiin lukiolla ylioppilaskirjoituspäivinä; tavoitteena oli tarjota keskustelumahdollisuus kahvikupin ääressä kirjoittamassa olleille, ja tietysti muillekin lukiolaisille. Kirjoituskahvilan toteutuksessa oli mukana Raahen seurakunnan nuorisotyöntekijä.

Kirjoituskahvilan ’’set up’’ syksyn kirjoitusten yhdeltä kahvilakerralta.

Lybetron on koulutuskeskus Brahen yksikön, Mediakeskus Lybeckerin, oma pelitapahtuma, jonka alkuun toivottiin ryhmäytystä yksikön opiskelijoille. Koulunuorisotyöntekijä suunnitteli ja toteutti Kaaos-pelin, johon lähes kaikki paikalla olleet opiskelijat osallistuivat. Palaute tapahtumasta oli todella positiivista.

Koulunuorisotyön hanke toi positiivisia ja tärkeitä kohtaamisia nuorten koulupäiviin. Satelliitin avoimeen toimintaan osallistui hankkeen myötä uusia nuoria, sillä kaikille syksyllä toisella asteella aloittaneille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus tutustua Satelliitille.

Koulunuorisotyön vuosikello, jossa on esitelty otsikoittain hankkeessa toteutunut toiminta.

Teksti ja kuvat: Raahen koulunuorisotyöntekijä Veera Parkkinen