Kohtaamisia käytävillä -Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä toisen asteen oppilaitoksien arkeen Ylivieskassa

Tästä se lähtee!

Kuulu 2.0 -hanke pyöräytettiin käyntiin elokuussa 2023 Ylivieskassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulunuoristyön mallia ja laajentaa koulunuorisotyötä toisella asteella. Kuulu 2.0-hankkeessa on aloittanut koulunuoristyöntekijä osana kaupungin nuorisopalveluita. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee kolmessa toisen asteen oppilaitoksessa: Ylivieskassa koulutuskeskus Jedun Ylivieskan yksikössä, Ylivieskan Lukiolla ja Raudaskylän Kristillisellä Opistolla ja on lisäksi mukana nuorisopalveluiden toiminnassa, esimerkiksi K16 Avoimien ovien järjestämisessä.

Koulunuorisotyötä on tehty Ylivieskan nuorisopalveluissa jo pitkään nuoriso-ohjaajien jalkautumisien muodossa ja viime vuosien aikana yläkouluilla ja alakouluilla on saatu myös omat koulunuorisotyöntekijät. Toisen asteen oppilaitoksiin nuorisotyö on jalkautunut viime vuosina etsivä nuorisotyöntekijöiden ja ohjaamo koordinaattorin toimesta. Lisäksi nuorisotyötä toisella asteella tekevät oppilaitoksien omat ohjaajat ja hankkeet sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä.

Hankkeen myötä on kehitetty yhteistyötä toisen asteen oppilaitoksissa nuorisotyötä tekevien työntekijöiden kesken. Syksyllä aloitettiin kokoontumaan yhteen parin kuukauden välein. Tapaamisten tavoitteena on tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden ja oppilaitoksien välillä, kehittää yhteistä toimintaa, jakaa ideoita ja tietoa siitä mitä kullakin taholla on tulossa. Kokoontumiset on koettu hyväksi tavaksi yhteistyön kehittämisessä: työntekijät ovat tutustuneet keskenään, yhteistyö on tiivistynyt ja uusia ideoita on pyöritelty porukalla.

Toimintaa käyntiin

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea opiskelijoiden jaksamista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Syksy startattiin aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyksien suunnitellulla ja järjestämisellä. Koulunuoristyöntekijä oli mukana Lukion perinteisessä Lukio tutuksi -päivässä, jossa ryhmäydyttiin ulkoillen ja ryhmässä toimien leirikeskuksessa. Jedulla opiskelijoille pidettiin rastirata, jossa ryhmänä ratkaistiin erilaisia tehtäviä ja haasteita ja Raudaskylän lukiolla luokan kesken tutustumisharjoituksien merkeissä.

Koulunuoristyöntekijä aloitti myös säännölliset koulupäivystykset oppilaitoksissa viikoittain. Koulupäivystyksissä koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria ja on saatavilla, jotta nuorilla on mahdollisuus tulla juttelemaan helposti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Päivystyksien aikana on mahdollisuus myös havainnoida opiskelijoita ja oppilaitoksen arkea. Myös opettajilla on mahdollisuus tulla juttelemaan koulunuorisotyöntekijälle ajankohtaisista asioista päivystyksien aikana.

Koulupäivystyksissä on mukana erilaista hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvää sisältöä, jonka avulla koulunuoristyöntekijä osallistaa ja aktivoi nuoria erilaisia menetelmiä hyödyntäen: Mielenhyvinvointi-hyrrä, erilaisia kortteja keskustelua virittämässä, mysteeriboxi, pelejä sekä askartelua. Monenlaista on kokeiltu ja nuoret ja oppilaitoksien henkilökunta onkin ottanut uuden toiminnan pääsääntöisesti hyvin ja uteliaan kiinnostuneina vastaan. Kun toiminta on viikoittaista alkavat nuoret tulla pikkuhiljaa tutuiksi ja kynnys tulla juttelemaan madaltuu. Tarve toiminnalle on olemassa ja nuoret selvästi kaipaavat keskusteluseuraa, jonkun joka kysyy miten menee tai kokemuksen siitä, että voi olla mukana ja osana oppilaitoksen yhteisöä. Nuorille on tarjottu myös mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille.

Ylivieskan lukiolla on kehitetty ja järjestetty Hyvinvointikahviloita yhteistyössä Lukion kouluvalmentajan kanssa. Hyvinvointikahvilassa on vaihtuvaan teemaan liittyvää tietoa ja toimintaa. Hyvinvointikahviloihin pyydettiin mukaan myös nuorisotyöntekijöitä ja opiskelijahuollon henkilökuntaa, jolloin nuorilla on mahdollisuus tavata ja tutustua työntekijöihin ja saada tietoa ja keskustella eri teemoihin liittyvistä asioista. Hyvinvointikahviloissa teemoina on ollut yhteisöllisyys, mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet.

Kasa kortteja ja kuvia.

Ylioppilaskirjoituspäivinä toisella asteella nuorisotyötä tekevät työntekijät pitivät ABISTOPPIA Lukion aulassa syksyn kirjoituksien aikaan. ABISTOPI:ssa oli tarjolla kahvia, pientä tarjottavaa ja keskusteluseuraa. ABISTOPPI-toiminta on koettu nuorten keskuudessa hyväksi ja tarpeelliseksi. Nuoret ovat kokeneet tarpeelliseksi, että pääsee purkamaan kirjoituksien jälkeisiä fiiliksiä jonkun kanssa. Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös kevään kirjoituksissa ja laajentaa myös Raudaskylän lukiolle.

Lisäksi koulunuorisotyöntekijä on pitänyt teematunteja Tuva-luokissa. Teematuntien aiheina on ollut esimerkiksi ryhmäytyminen, mielenterveys-, päihteet sekä rahankäyttöön liittyvä teematunti, joka pidettiin yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Teematunnneilla on saatu hyviä keskusteluja aiheista.

Koulunuorisotyöntekijä on nuorten tavattavissa ja järjestää toimintaa nuorisotalolla K16-avoimissa ovissa. K16-avoimissa ovissa järjestettiin syksyllä myös Ylivieskan Ohjaamon ja Ylivieskan nuorisovaltuuston kanssa yhteistyössä kaksi kappaletta Mikä vituttaa? -iltoja. Mikä vituttaa? -toimintamalli tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiä ja kokemuksia esille ja kehitysehdotuksia viedään myös eteenpäin. Illoissa on saatu mukavasti esille nuorten ajatuksia. Myös päättäjiä oli paikalla toisessa Mikä vituttaa? -illassa kuulemassa ja kehittämässä ratkaisuja nuorten esille nostamiin asioihin.

Kohti kevättä pää pullollaan ideoita

Syksy on ollut antoisa ja monenlaista on päästy kehittämään yhteistyössä. Osaa toiminnasta jatketaan ja myös monenlaista uutta toimintaa on suunnitteilla. Mm. nuorisotalolla on tarkoituksena järjestää lukulomalla ABI-opiskelukahvila-toimintaa, jossa abit voivat tavata opiskelukavereita ja saavat tukea opiskeluun mm. lukusuunnitelmien tekemiseen. Kahvila mahdollistaa myös rauhallisen tilan ja ajan lukemiseen yhdessä tai itsekseen. Lisäksi ohjaamon koordinaattorin kanssa on suunnitelmissa järjestää hyvinvointia tukevaa pienryhmätoimintaa toisen asteen opiskelijoille. Ryhmän teemana on hyvinvointi ja jännittäminen. Tarve tämän tyyppiselle toiminnalle on noussut esille oppilashuollosta ja Lukion henkilökunnan toimesta.

Oppilaitoksien arjessa näkyy myös yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet. Koulunuorisotyö tarjoaa matalankynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ja tukea oppilaitoksissa ja myös vapaa-aikana. Kun nuorisotyöntekijä tulee opiskelijoille tutuksi kouluilla, niin myös vapaa-ajan toimintaan ja tuen hakemiseen nuorisotyön muiden palveluiden, kuten etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon palveluiden kautta madaltuu.

Jenna Niemelä, Koulunuorisotyöntekijä, Ylivieskan kaupunki