Ajankohtaista

Info kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön avustuksista

Aiotko hakea erityisavustusta koulussa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen? Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä…

Luottamusta omiin taitoihin – nuorten työpajoille 16 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset nuorten työpajatoimintaan myönnettävistä avustuksista. Työpajatoiminta vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänhallintaan, osallisuuden tunteeseen ja itseluottamukseen. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yli 16 miljoonaa euroa valtionavustusta 227:lle nuorten työpajatoimintaa…

Huomioitavaa nuorisotyössä ja -toiminnassa 1.6. alkaen toistaiseksi

 Hallituksen linjausten mukaisesti koronaviruksen hallinnassa käytettyjä rajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti 1.6. alkaen. Tartuntojen leviämistä pyritään edelleen estämään. Rajoituksia purettaessa nuorisotyössä ja –toiminnassa on huomioitava seuraavat asiat: Tilojen avaaminen tavanomaiselle…

Nuorelle oma polku ja sujuva arki – etsivään nuorisotyöhön 12,5 miljoonaa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset etsivän nuorisotyön valtionavustuksista. Avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia, jotka auttavat nuoria arjen ja elämän haasteissa. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yhteensä 12,5 miljoonaa euroa valtionavustusta…