Elämyksiä kesäpäiviin ja talvikaudelle – avustusta lähes 100 000 lapsen ja nuoren harrastustoimintaan

Päätökset lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustuksista on tehty. Avustukset mahdollistavat mielekkään harrastamisen ja turvalliset kesälomapäivät.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 3 020 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta myönnettiin 633 toimijalle. Avustuksella tuetaan monipuolista, laadukasta ja säännöllistä harrastustoimintaa sekä lasten ja nuorten loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Toimintaan osallistuu noin 96 000 lasta ja nuorta ympäri Suomea.

Jaetun avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta harrastustoiminnan avulla. Avustuksella lisätään kaikille lapsille ja nuorille avoimia harrastusmahdollisuuksia sekä järjestetään lasten loma-aikoina sisällöltään monipuolisia ja turvallisia päiväleirejä.

Avustuksella tuetaan monipuolista harrastustoimintaa. Avustusta myönnettiin muun muassa taide- ja mediakasvatukseen, ympäristöön, luontoon ja ruoanlaittoon liittyvään harrastamiseen. Toiminnalla luodaan osallistumismahdollisuuksia mielekkäisiin harrastuksiin. Avustettu toiminta on säännöllistä, pitkäjänteistä ja laadukasta. Lisäksi avustuksella tuetaan arkiviikon kattavia päiväleirejä, joilla lapset ja nuoret saavat aktiviteettien ohella päivälounaan.

Leirejä, kerhoja ja täysin uusia toteutustapoja

Yksi avustuksen saajista oli Loviisan kaupunki. Liikunnanohjaaja Fanny Stam-Ravi Loviisan kaupungilta kertoo, että harrastus- ja kerhotoiminta on merkittävä osa kuntalaisen palveluita.

“Meillä nuoriso- ja liikuntapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä suunnittelun, avustuksen haun sekä toiminnan toteutuksen osalta. Järjestämme lukuvuoden aikana esimerkiksi seikkailuihin, uintiin ja tyttötyöhön liittyviä teemakerhoja. Näihin saamme panostettua enemmän avustuksen avulla.”

“Myös kesätoiminnassa pyrimme monipuoliseen ja hauskaan ohjelmaan. Kesätoimintaa on kaivattu ja kysytty, joten olemme iloisia, että pystymme toimintaa järjestämään. Kesätoiminta suunnitellaan tarkasti niin, että leiriarki saadaan mahdollisimman turvalliseksi. Toivottavasti nämä leirit tarjoavat perheille hengähdystauon. Toivon myös, että lapset ja nuoret saavat leireiltä iloisia elämyksiä ja elämäniloa!”

Avustusta myönnettiin myös Maalahden kunnalle. Vapaa-aikasihteeri Anders Hendricksson kertoo, että Maalahdessa toimintaan on ideoitu uusia tapoja tänä keväänä.

“Vuonna 2003 Maalahti käynnisti Power Clubin, joka oli alku nykyiselle nuorisotoiminnallemme. Aluehallintoviraston tuen avulla olemme viime vuosina kyenneet kasvattamaan toimintamme yli kaksinkertaiseksi. Alussa järjestimme toimintaa vain 10−12-vuotiaille, kun nykyään toimintaa on 7−18-vuotiaille.”

“Tämän vuoden toiminta sai äkillisen päätöksen koronatilanteen takia. Oli etsittävä uusia työkaluja ja järjestelmiä, jotta voidaan auttaa lapsia, nuoria ja vanhempia. Olemme tehneet erilaisia ohjelmia oppilaiden ja perheiden vapaa-ajan käyttöön. Esimerkiksi YouTubeen olemme tehneet hauskoja tehtäviä. Nyt kesäkuussa pääsemme järjestämään kaksi viikon pituista leiriä.”

Avustuksia jaettaessa huomioitiin harrastustoiminnan paikallinen monipuolisuus, tuen alueelli­nen jakautuminen sekä kielellinen ja kulttuurinen tasa-arvo. Lisäksi otettiin huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat painopisteet ja laadulliset kriteerit toiminnalle. Tukea myönnettiin kunnille, rekisteröidyille yhdistyksille sekä muille yhteisöille.

Aluehallintoviraston avustukset lasten ja nuorten toimintaan

Vuosittain jaettavilla lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuksilla tuetaan tasapuolisia harrastamisen mahdollisuuksia kaikille. Avustusta myönnetään kuntien, seurakuntien ja yhteisöjen järjestämään toimintaan.

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista. Tutustu myös sivuston avustusvisualisointiin.

Katso avustusta saaneet hankkeet:

Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan vuonna 2020 (aviavustukset.fi)

(Huom. linkki ei toimi oikein Internet Explorer -selaimessa.)

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560
Itä-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514
Lapin AVI: suunnittelija Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383
Lounais-Suomen AVI: nuorisotoimen tarkastaja Arja Randell, p. 0295 018 305
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848
Pohjois-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

etunimi.sukunimi@avi.fi