Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen – haku käynnissä

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjastojen avustusten hakuaika vuodelle 2021 on 26.10.− 30.11.2020.

Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta.

Monipuoliset lukutaidot, kirjastojen muunneltavat ja yhteiskäyttöiset tilat sekä kirjaston palvelujen ja toimintojen kehittäminen kaikenikäisille myös digi- ja etäyhteyksin käytettäviksi ovat keskeisiä kehittämiskohteita.   

Kunnat ja kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta alla oleviin kokonaisuuksiin (valinta tehdään sähköisellä hakulomakkeella):

  • Kokonaisuus: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
  • Kokonaisuus: Lukemisen edistäminen
  • Kokonaisuus: Jatkuva oppiminen
  • Kokonaisuus: Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys

Hakemukset tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Hanketoimintaan liittyvä ohjeistus ja palvelut on nyt kerätty yhteen paikkaan osoitteessa https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/kirjastotoiminnan-kehittaminen/.

Aikaisemmin myönnettyihin avustuksiin voit tutustua aviavustukset.fi-sivulla http://bit.ly/Kirjastohankkeet.

Katso myös: Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta, Aluehallintovirastot 2020

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI:

     Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538

     Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395 

Itä-Suomen AVI:

     Eeva Hiltunen, puh. 0295 016 513

     Virpi Launonen, puh. 0295 016 845

Lapin AVI:

     Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Lounais-Suomen AVI:

     Päivi Almgren, puh. 0295 018 300

     Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:

     Anneli Ketonen, puh. 0295 018 818

     Mika Mustikkamäki, puh. 0295 018 843

Pohjois-Suomen AVI:

     Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:

Susanne Ahlroth, puh. 0295 018 762

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi