Luottamusta omiin taitoihin – nuorten työpajoille 16 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset nuorten työpajatoimintaan myönnettävistä avustuksista. Työpajatoiminta vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänhallintaan, osallisuuden tunteeseen ja itseluottamukseen.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yli 16 miljoonaa euroa valtionavustusta 227:lle nuorten työpajatoimintaa järjestävälle taholle. Avustuksilla tuetaan nuorten työpajojen toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa nuorta löytämään polku koulutukseen, työhön tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajavalmennuksen aikana nuoret voivat hankkia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä valmiuksia ja harjoitella erilaisia työtehtäviä yhdessä muiden nuorten kanssa.

Nuorten työpajatoiminta on vaikuttavaa

Työpajatoiminnan vaikutusta mitataan sosiaalisen vahvistumisen mittarilla, Sovarilla. Vuoden 2019 tulosten mukaan nuorten työpajoihin osallistuvista valmentautujista 92 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. Kuusi valmentautujaa kymmenestä on kokenut selkeän edistysaskeleen elämäntilanteessaan. Myönteiset muutokset liittyvät useimmilla valmentautujilla moniin elämänalueisiin: arjen asioiden hoitamiseen, elämänhallintaan ja tavoitteisiin sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiin.

Suurin osa valmentautujista arvioi Sovarissa myös sosiaalisten taitojensa ja itsetuntemuksensa vahvistuneen työpajajakson aikana. Työpajajakso on nuorten omien arvioiden mukaan parantanut valmentautujien päivärytmiä ja jaksamista, vahvistanut luottamusta omiin taitoihin ja kykyä toimia toisten ihmisten kanssa sekä selkeyttänyt suunnitelmia edetä elämässä:

“Pääsin kiinni normaaliin elämään ja rytmiin, pois kotoa sängyn pohjalta. Ammatinvalinta- ja koulutussuunnitelmat ovat selkiytyneet, ja on selkeä suunnitelma ja tavoite jatkolle. Parempi työkyky ja elämänhallinta. Mieliala on paljon parempi, kiva että on pitkästä aikaa normaali elämä.”

Työpajojen Sovari 2019 -tulokset perustuvat 5 216 valmentautujan vastauksiin 164 työpajalta ajalta 1.9.2018–31.12.2019. Sovari-mittaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

After Eightillä saa olla sellainen kuin on

Pietarsaaren Musikcafé After Eight on yksi aluehallintoviraston valtionavustusta saanut työpaja. After Eightin ohjaajat Ia Wingren ja Johanna Forsman kertovat, että After Eightillä parasta on kokonaisuus – työpaja on hyvä sekoitus kaikkea, mitä nuori tarvitsee. Työpajalla on mahdollisuus työskennellä mm. graafisen muotoilun, keramiikan, puutarhatöiden tai ravintola-alan parissa. Nuorella ei tarvitse olla valmiiksi osaamista, vaan kaikki lähtee perusteista. Tavoitteet asetetaan sopivan haastaviksi, jotta niistä selviää ja samalla saa onnistumisen tunteita.

Ia ja Johanna kertovat, että nuoret hyötyvät työpajatoiminnasta monin tavoin:

“Monilla nuorilla on työpajalle tullessaan ahdistuneisuutta tai huono itseluottamus. Monet ovat olleet kotona pitkään, eivätkä välttämättä tiedä, minne ovat matkalla tai mitä haluavat. Nuorten työpajalla nuoret tuntevat kuuluvansa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan johonkin. After Eightillä saa olla sellainen kuin on.”

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 4 800 000 euroa 55 toiminnan järjestäjälle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 753 829 euroa 26 toiminnan järjestäjälle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 000 000 euroa 18 toiminnan järjestäjälle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 2 293 000 euroa 34 toiminnan järjestäjälle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 4 387 000 euroa 69 toiminnan järjestäjälle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 953 000 euroa 25 toiminnan järjestäjälle.

Yhteensä avustusta myönnettiin 16 186 829 euroa 227 toiminnan järjestäjälle.

Aluehallintoviraston avustukset nuorten toimintaan

Vuosittain jaettavilla nuorten työpajojen avustuksilla järjestetään ja ylläpidetään nuorten työpajatoimintaa kunnissa. Aluehallintoviraston valtionavustuksilla tuetaan työpajojen lisäksi myös etsivää nuorisotyötä, nuorisoalan kehittämistä sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa paikallisella tasolla.

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista. Tutustu myös sivuston avustusvisualisointiin.

Nuorten työpajatoiminnan koordinaattorit

Nuorten työpajatoimintaa koordinoivat ALU-koordinaattorit. Koordinaattorien tehtävänä on alueen nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Kaikkien koordinaattorien yhteystiedot löytyvät Työpajojen alueellisten verkostojen sivulta (tpy.fi).

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI:
Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446
Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265
Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Itä-Suomen AVI:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Lapin AVI:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393

Lounais-Suomen AVI:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, p. 029 501 8827

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Pohjois-Suomen AVI:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

Yhteyshenkilö, PAR-järjestelmä (PAR-järjestelmä on nuorten työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön räätälöity Excel-pohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä.)
Suunnittelija Tuulikki Nieminen

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi