För de allmänna bibliotekens demokratiarbete beviljas 920 000 euro

Syftet med understöden är att främja dialogen och organisera verksamhet som främjar demokratin i biblioteken. Det är fråga om en engångsfinansiering som möjliggör utveckling av verksamheten under två år.

Regionförvaltningsverken har beviljat 38 projekt 920 000 euro för arbetet med att främja demokratin i kommunernas allmänna bibliotek. Med understödet kan verksamheten utvecklas under två års tid fram till utgången av 2023. Med hjälp av understödet fortsätter utvecklingen av bibliotekens demokratiarbete på basis av Sitras projekthelhet Biblioteken som forum för folkstyret som pågick i biblioteken åren 2020 och 2021.

Syftet med understöden är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser samt påverka den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på olika nivåer.  Sammanlagt ansökte 57 projekt om understöd för cirka 2,2 miljoner euro från alla områden.

I projekten som finansierats börjar biblioteken utveckla funktionerna utifrån den egna kommunens behov. Biblioteken har identifierat sin roll som en trygg och neutral diskussionsplats som kan utnyttjas alltmer mångsidigt. Arbetet för demokratifrämjande enligt bibliotekslagen inleds bland annat genom att föra de diskussioner som förs på sociala medier till bibliotekets lokaler, göra podcasts och ordna pubquiz. Biblioteken skapar för barn och unga studiehelheter som ökar påverkandet och ett aktivt medborgarskap i samarbete med kommunens övriga aktörer. Beprövade verksamhetsmodeller även i Sitras projekt Biblioteken som forum för folkstyret tas i bruk i flera kommuner.

– Vi vill tacka de allmänna biblioteken för deras utmärkta ansökningar med så kort varsel. På grund av de begränsade anslagen hamnade vi en knepig situation och var tvungna att gallra bland bra ansökningar på alla områden, men samtidigt lyckades vi finansiera många fantastiska projekt, summerar överinspektör Anu Ojaranta vid biblioteksväsendet.

De årliga understöden för bibliotekens försöks- och utvecklingsverksamhet kan sökas hos regionförvaltningsverken 27.10–30.11.2021. Finansiering kan sökas bland annat för verksamhet som främjar delaktighet.

Beviljade demokratiunderstöd per område

För att utveckla de allmänna bibliotekens verksamhet delades sammanlagt 920 000 euro ut för ordnande av forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Det är fråga om finansiering av engångskaraktär som riksdagen beviljar för detta ändamål.

Bakom länkarna ser du stöden som regionförvaltningsverken beviljat i sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 9 sökande beviljades totalt 331 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 5 sökande beviljades totalt 108 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 1 sökande beviljades totalt 19 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 6 sökande beviljades totalt 101 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 10 sökande beviljades totalt 219 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 7 sökande beviljades totalt 140 500 euro.

Nyttiga länkar:

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
Jenna Koistinen, tfn 0295 016 073
Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi