Kuvassa on vihreän ja keltaisen värinen pyöreä paperista taiteltu pallo.

Monikulttuurista kirjastoa etsimässä

Monikulttuurista kirjastoa etsimässä hankkeen alku luotiin jo pitkä tovi sitten vuosina 2007-2008. Silloin kirjastossamme oli Kirjasto tutuksi maahanmuuttajille Kuopion seudun kirjastoissa -hanke. Tarpeet monikulttuurisiin palveluihin ovat kasvaneet tuon jälkeen. Vuonna 2017 voimaan tulleen kirjastolain arvopohjana mainitaan yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Monikulttuurista näkökulmaa kirjastotyöhön painotetaan myös yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksissa. Niinpä oli uuden hankkeen aika! Tarvitsimme uusia työkaluja monikulttuuriseen kirjastotyöhön. Hankkeen tavoitteina olivat maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen ja markkinointi uusien toimintojen ja maakunnallisen henkilöstökoulutuksen avulla. Hankkeen avulla haluttiin lisätä myös kirjaston käyttöä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä maahanmuuttajien keskuudessa. Henkilöstökoulutuksen kautta nousseita tapahtumaideoita ja -toimintoja pilotoitiin Kuopion kaupunginkirjastossa. Tavoitteena oli myös kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen, unohtamatta maahanmuuttajien omaa näkökulmaa.

Hankkeen kohderyhmäksi nousi maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset asiakkaat sekä Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunta. Samalla kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Hanketyön alussa päätimme julkaista uutiskirjeitä, joiden kautta halusimme informoida alueen kirjastoja hankkeen etenemisestä, koulutuksista sekä erilaisista tapahtumista. Tämän koimme hyväksi tavaksi. Myös meille hankkeen tekijöille uutiskirje oli tapa koota tehtyä hanketyötä ja pysyä näin kartalla itse prosessissa.

Hanke jakaantui selkeästi teoriaan ja toimintaan, jotka olivat läsnä koko hankkeen ajan. Koulutusten, painotuotteiden, toiminnallisten kokeilujen (kielikahvilat, selkokirjalukupiiri, erilaisuustyöpajat) ja videon https://www.kirjastokaista.fi/kirjastoon/ suunnittelu ja toteuttaminen oli mielenkiintoista ja haastavaa. Ajallisesti ne rytmittyivät pääosin hyvin. Henkilöstökoulutuksessa olisi ehkä pitänyt antaa enemmän tilaa keskustelevammalle metodille, toisaalta teoreettisille koulutuspäiville oli tarvetta.

Varsinaisia hanketyöntekijöitä ei palkattu erikseen vaan hanketta vedimme oman kirjastotyön ohessa. Välillä oli tiukkaa, kun oman arkityön ohessa osallistuimme suunnitteluun ja toteuttamiseen ja välillä jouduimme myös heittäytymään tuntemattomaan. Opimme myös itse paljon hankkeen aikana.

Hankeen aloitimme 1.5. 2017 ja se päättyi 31.12. 2018. Hankkeessa riitti tekemistä aina viime metreille saakka. Joulukuussa 2018 järjestimme vielä viimeisen koulutustilaisuuden, jossa sukellettiin mm. selkokieleen, e-aineistoihin ja lukemisen edistämiseen ja painatimme vielä viimeiset esitteet. Tämän kaiken jälkeen oli hyvä lopetella hanke ja aloitella loppuraportin kirjoittelu.

Hankkeen aikana meille vahvistui yhä enemmän oivallus siitä, että monikulttuurisuus kirjastoissa on muutakin kuin maahanmuuttajien kirjastopalvelut. Neljä teemaa nousi luontevasti ja vahvasti esiin rytmittämään jatkossa monikulttuurista kirjastotyötä: kirjasto maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin tukijana, kirjasto suomen kielen oppimisen tukijana, kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen ja monikulttuurinen viestintä ja markkinointi.

Avustusta todellakin kannatti hakea. Oli hienoa, kun saimme toteuttaa sen! Hankkeen matkan varrella tarttui mukaan monta ideaa, oivallusta, tiedonjyvää, uusia tuttavuuksia, kontakteja ja rohkeutta kokeilla!

Kuopion kaupunginkirjaston monikulttuurisuustyöryhmä